Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Ekopaku- kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla

"Ekopakun kaartaessa koulun pihaan, torvi soittaa linnunlaulua. Oppilaat saavat näin tietää, että luonto-ja ympäristökasvatuksen ammattilainen on tullut auttamaan koulua opetussuunnitelman elämyksellisessä ja kokemuksellisessa toteuttamisessa." Ekopaku kulkee kouluilla opettajien tukena kestävän elämäntavan, ympäristö-ja luonnontiedon sekä muiden oppiaineiden ulkona opettamisessa. Tavoitteena on luoda malli ulkona tapahtuvaa opetusta tukevan pakettiauton varustamiseksi sekä opetussisälöillä että työtavoilla ja -välineillä. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ulkona tapahtuvaan opetuksen soveltuvia opetuskokonaisuuksia. Näin edistetään koulurakennuksen ulkopuolella tapahtuvaa elämyksellistä ja kokemuksellista sekä tutkivaa oppimista. Tavoitteena on myös hyödyntää uutta teknologiaa ulkona tapahtuvassa opetuksessa.


 

Käyttöönottovuosi
2012

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Lahden kaupunki

Hankkeen pääsuunnittelija (Nimi ja email)
Aulikki Laine, aulikki.laine@luontokoulut.fi

Hankkeen pedagogiset tavoitteet (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
Opetussuunnitelmaan sisältyvän kokemuksellisen, elämyksellisen ja tutkivan oppiminen toteuttaminen käytännössä koulujen lähiympäristössä.

Hankkeen kuvaus
"Ekopakun kaartaessa koulun pihaan, torvi soittaa linnunlaulua. Oppilaat saavat näin tietää, että luonto-ja ympäristökasvatuksen ammattilainen on tullut auttamaan koulua opetussuunnitelman elämyksellisessä ja kokemuksellisessa toteuttamisessa." Ekopaku kulkee kouluilla opettajien tukena kestävän elämäntavan, ympäristö-ja luonnontiedon sekä muiden oppiaineiden ulkona opettamisessa. Tavoitteena on luoda malli ulkona tapahtuvaa opetusta tukevan pakettiauton varustamiseksi sekä opetussisälöillä että työtavoilla ja -välineillä. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ulkona tapahtuvaan opetuksen soveltuvia opetuskokonaisuuksia. Näin edistetään koulurakennuksen ulkopuolella tapahtuvaa elämyksellistä ja kokemuksellista sekä tutkivaa oppimista. Tavoitteena on myös hyödyntää uutta teknologiaa ulkona tapahtuvassa opetuksessa.

Miksi tämä koordinointihanke tarvitaan? (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
Opettajat tarvitsevat tukea ulkona tapahtuvaan oppimiseen. Ulkona tapahtuva elämyksellinen, kokemuksellinen ja tutkiva oppiminen on opetuksen arjessa vähäistä. Luontokoulut tarjoavat tukea ulko-opetukseen, mutta kaikilla paikkakunnilla ei ole luontokouluja. Ekopaku on ratkaisu kiertävän luontokoulun perustamiseksi esimerkiksi monen kunnan yhteishankkeena. Kiertävässä luonto-opetuksessa ongelmana on usein välineiden kuljetus, säilytys ja huolto. Näihin asioihin pyritään löytämään teknisiä ratkaisuja. Lisäksi tavoitteena on testata uutta teknologiaa luonto-opetuksessa.

Miten hanke käytännössä toteutetaan? Työnjako ja aikataulu
Hanke toteutetaan Lahden ja Jyväskylän yhteistyönä. Lahdessa on jo olemassa ympäristöneuvontaa tarjoava pakettiauto Kaisla. Kaisla on kiertänyt tähän mennessä toreilla ja tapahtumissa. Hankkeen myötä sitä kehitetään ja se varustellaan ympäristökasvatusta tarjoavaksi Ekopakuksi. Jyväskylän kaupungissa ei ole vielä pakettiautoa, mutta hankkeen avulla etsitään rahoitusta auton hankkimiselle ja sen varustamiselle. Vuoden 2012 selvitettiin hankkeen käytännön toteuttajat ja laadittiin toimintasuunnitelma. Vuoden 2013 ja 2014 aikana toteutetaan käytännössä Ekopakun suunnittelu, varustelu ja testataan sen toimivuutta.

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset?
Lahden seudulla kiertävä Ekopaku toimii ympäristökasvatusta ja ympäristöneuvontaa antavana pakettiautona. Jyväskylän seudulla on myös oma Ekopaku, joka kiertää kouluilla luontokoulun opettajan ja mahdollisesti muiden luonto-opettajien johdolla.

Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?
Hankkeen konkreettinen toteutuminen on helppo arvioida. Jos kaksi toimivaa Ekopakua on liikenteessä hankkeen loputtua, on hankkeen tavoite saavutettu. Pedagogista hyödyllisyyttä arvioidaan opettajilta saadun palautteen perusteella. Palautetta kysytään kirjallisesti Ekopakun testiaikana. Helsingin yliopiston Ekologian laitoksen gradutyön tekijä Pauliina Hiltunen arvioi omalta osaltaan hanketta opinnäytetyössään. Hänen aiheenaan on luoda Ekopakulle vesi-aiheinen opetuskonsepti.

Hankkeen pääsunnittelija (kokemus, yhteystiedot, motto, haastattelu)
Aulikki Laine, FM, systemaattis-ekologinen kasvitiede, biologian ja maantieteen opettaja. Opetuskokemusta yläkoulusta ja lukiosta sekä luontokoulusta usean vuoden ajalta. Hankekokemusta aikaisemmista opetus-ja ympäristöalan hankkeista, mm. Matematiikkaa ulkona luonnossa www.hyvinkaa.fi/matematiikkaaluonnossa Perustanut oman luontokoulun Orivedelle (www.tikankontti.fi ). Motto: Täydellisyys on epätäydellisyyden hyväksymistä. aulikki.laine@luontokoulut.fi p.046-8424003 Postiosoite: Suomen luonto-ja ympäristökoulujen liitto Kuninkaankatu 39 33200 Tampere

Hankkeen työryhmä
Lahden kaupunki, sivistystoimiala/perusopetus, Jukka Manninen Lahden seudun ympäristöpalvelut, Päivi Sieppi Jyväskylän kaupunki, opetustoimi Eino Leisimo Jyväskylän luontokoulu Kim Suomalainen Luonto- ja ympäristökoulujen liitto, Niina Mykrä Projektipäällikkö Aulikki Laine

Hankkeen toimintaverkosto (muut asiantuntijat, .)
TAMK LAMK Nuorisokeskus Piispala, Kari Hietaharju Helsingin yliopisto, Pauliina Hiltunen

Hankkeen toteuttamiseen sitoutuneet muut yhteistyökumppanit (linkit projektiuutisiin tai kotisivuille)
Luontokoulu Tikankontti www.tikankontti.fi Ekokumppanit Oy www.ekokumppanit.fi Metsähallituksen luontokeskukset www.metsa.fi

Jäsenet
Aulikki Laine
Markku Lang

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
Ekopakun graafisen ilmeen ja tilaratkaisujen suunnittelu

Lahden ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutin tekemä suunnitelma Ekopakun graafisesta ilmeestä ja tilaratkaisuista. Tämä menee vielä graafikolle muokattavaksi.

tiedosto 25.09.2013 11:12 Aulikki Laine
Autovaihtoehdot Ekopakuiksi

Tampereen ammattikorkeakoulun auto- ja kuljetustekniikan oppilaiden tekemä tutkimus eri automallien soveltuvuudesta Ekopakuksi.

tiedosto 25.09.2013 11:20 Aulikki Laine
Pro gradu Ekopakun vesiteemasta

Pauliina Hiltusen Helsingin yliopistolle tekemä gradutyö Ekopakun vesiteemasta.

tiedosto 25.09.2013 11:22 Aulikki Laine

Ekopaku-kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla

Ensimmäinen luonnos Ekopakusta

Aulikki Laine aulikki.laine@luontokoulut.fi p.p.046-8424003 Postiosoite: Suomen luonto-ja ympäristökoulujen liitto Kuninkaankatu 39 33200 Tampere

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •