Kirjaudu sisään - Unohditko salasanasi?

Virtaukset ihmisessä-miten muualla?

Oppilaat tutkivat erilaisten asioiden virtaamista. Työskentely tapahtuu yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteella ryhmissä. Tavoitteena on, että oppilaat oppivat tutkimalla syvemmin ymmärtämään yhden mallin virtausilmiöstä, jonka perusteella heidän on helpompi ymmärtää muiden fluidisysteemien lainalaisuuksia. Lopuksi järjestetään näyttelykävely, jossa oppilaat tutustuvat toisten ryhmien tuotoksiin heidän aurojaan etsien.

Arviointia suoritetaan koko projektin ajan siten, että oppilaat arvioivat sekä omaa että ryhmän oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä.

Tässä linkki alkubloggaukseen

 

 


 
Toteutettu oppimiskertomus
Virtaukset ihmisessä-miten muualla, ilmiöpohjainen oppiminen
Opettaja
Vuokko Kangas, Minna Vastimo
Koulu
Oulun Normaalikoulu 5a ja 5b
Aine/aihe
biologia, fysiikka-kemia
Luokka
5a ja 5b
Oppilaiden ikä
11
Oppilasmäärä
44
Ajankohta
tammi-maaliskuu 2014
Tavoitteet
Oppilaan yhteistyötaidot kehittyvät. Oppilaat oppivat virtauksiin liittyviä lainalaisuuksia ja huomaamaan, miten virtaukset maapallolla menevät. Ilmiöpohjainen oppiminen.
Työtavat
1. oppitunti, yhteinen aloitus-lyhyt instruktio-oppilaiden ennakkotietojen kartoitus ja kysely ryhmästä-mitä lähdemme tutkimaan? Keskustellaan projektista ja sovitaan, mitkä ovat projektin tavoitteet ja millaisia asioita siinä arvioidaan ja mitataan.
FLUIDISYSTEEMEJÄ: Verenkierto, liikennevirrat, veden kulkeminen vesijohto- ja viemäriverkostossa, veden kiertokulku luonnossa, liikennevirrat, muuttoliike, lumipalloefekti yms. Kasvin rakenne juuristosta latvaan esim. lehtipuu, fraktaalisysteemit...1 h

2. ryhmätyöt mielenkiinnon mukaan teamupilla(GOOGLE FORM) muodostetuissa ryhmissä- jokaisen tunnin jälkeen lyhyt kuvaus omista "löydöistä" (Vertaisarviointi) 2 h

3. kuviksessa omassa luokassa tutkitaan fraktaalimaista puurakennetta, jossa juuristo on latvuston peilikuva ja kuinka oksisto aina jakaantuu kahtia ja taas kahtia (Tai kolmeen, neljään jne osaan. (Integroidaan matematiikkaan ja variaatio-oppiin)Suunnitellaan ja maalataan yhteistyöllä seinätaulu (Juliste), joka voisi olla esim omasta fluidisysteemistä kertovan kirjan kansi. (itsearviointi) 2h

4. Ryhmätyöt, jossa etsitään, tutkitaan ja yritetään luoda malleja, jolla kyseistä fluidisysteemiä voitaisiin kuvata ja visualisoida. Oppilaat voivat luoda/etsiä valmiin animaation, missä kyseinen fluidisysteemi, esim. Ville vesipisara liikkuu koko vesijohto-viemäriverkoston läpi. Luodaan yhdessä video tai muu mallinnusjärjestelmä, joka liitetään Aurasma-appilla omaan julisteeseen niin, että oppilaiden kuvatessa iPadilla kyseistä julistetta, heille avautuu tietoa/ kuvaa/ linkkejä/ videota/ tehtäviä/palautekysely heidän systeemistään. 2 h (Ryhmäarviointi)

5. Loppuhuipentumana näyttelykävely.
Oppilaat kiertävät toisten ryhmien töiden luona myötäpäivään. Jokaisen seinätaulun luona etsitään kyseiseen työhön liitetyt aurasma- tms. tehtävät. Palautteet annetaan kunkin työn luona. Kotitehtävänä itsearviointi ja työnkuvaus.( omaan blogiin). Opettaja lähettää jokaiselle ryhmälle /yksittäiselle oppilaalle kirjallisen palautteen.(edmodo tai sähköposti , blogin kommentointi tms.)


Projektissa käytetyt oppimisaktiviteetit
1. Virtaako, kiertääkö, 2. Virtaukset

"Minulla on kamala kiire, kiire, kiire, kiire... Joukkooni liittyy koko ajan lisää kaltaisiani. Tuntuu kuin yhdestä pienestä yksiköstä tuleekin valtava kokonaisuus. Jos meitä katsoo kauempaa, näyttää siltä kuin yrittäisimme pyrkiä kaikki samaan paikkaan. Mikä olen?"
Projektissa käytetty teknologia: laitteet
iPadit, iPodit, tietokoneet, interaktiiviset tykit, dokumenttikamerat.
Projektissa käytetty teknologia: ohjelmistot
IPad ja iPod touch -ohjelmat aurasma, Qrafter Pro, iMovie, Morfo booth,Tellagami, Puppet Pals, Human body, 3d Anatomy, Popplet, Googlen palvelut, blogger, Google Drive, Pages jne.
Projektissa käytetyt tilat
UBIKO-solu, omat luokat
Työskentelyn kuvaus
1. oppitunti, yhteinen aloitus-lyhyt instruktio-oppilaiden ennakkotietojen kartoitus ja kysely ryhmästä-mitä lähdemme tutkimaan? Keskustellaan projektista ja sovitaan, mitkä ovat projektin tavoitteet ja millaisia asioita siinä arvioidaan ja mitataan. 21.1.klo 11.45 yltin tunnilla. (KTK 1)
FLUIDISYSTEEMEJÄ: Verenkierto, liikennevirrat, veden kulkeminen vesijohto- ja viemäriverkostossa, veden kiertokulku luonnossa, liikennevirrat, muuttoliike, lumipalloefekti yms. Kasvin rakenne juuristosta latvaan esim. lehtipuu, fraktaalisysteemit...1 h

2. kuviksessa omassa luokassa tutkitaan fraktaalimaista puurakennetta, (Bruno Munari) jossa juuristo on lähes latvuston peilikuva ja kuinka oksisto aina jakaantuu kahtia ja taas kahtia (Tai kolmeen, neljään jne osaan. (Integroidaan matematiikkaan ja variaatio-oppiin)Suunnitellaan ja maalataan yhteistyöllä seinätaulu (Juliste), joka voisi olla esim omasta fluidisysteemistä kertovan kirjan kansi. (itsearviointi) 2h
23.1.2013 (KTK 1)

3. ryhmätyöt mielenkiinnon mukaan teamupilla(GOOGLE FORM) muodostetuissa ryhmissä- jokaisen tunnin jälkeen lyhyt kuvaus omista "löydöistä" (Vertaisarviointi) 2 h 24.1.klo 9.30-11.30 (KTK 1)4. Ryhmätyöt, jossa etsitään, tutkitaan ja yritetään luoda malleja, jolla kyseistä fluidisysteemiä voitaisiin kuvata ja visualisoida. Oppilaat voivat luoda/etsiä valmiin animaation, missä kyseinen fluidisysteemi, esim. Ville vesipisara liikkuu koko vesijohto-viemäriverkoston läpi. Luodaan yhdessä video tai muu mallinnusjärjestelmä, joka liitetään Aurasma-appilla omaan julisteeseen niin, että oppilaiden kuvatessa iPadilla kyseistä julistetta, heille avautuu tietoa/ kuvaa/ linkkejä/ videota/ tehtäviä/palautekysely heidän systeemistään. 2 h (Ryhmäarviointi) KTK2 31.1.klo 9.30-11.30

5. Loppuhuipentumana näyttelykävely.
Oppilaat kiertävät toisten ryhmien töiden luona myötäpäivään. Jokaisen seinätaulun luona etsitään kyseiseen työhön liitetyt aurasma- tms. tehtävät. Palautteet annetaan kunkin työn luona. Kotitehtävänä itsearviointi ja työnkuvaus.( omaan blogiin). Opettaja lähettää jokaiselle ryhmälle /yksittäiselle oppilaalle kirjallisen palautteen.(edmodo tai sähköposti , blogin kommentointi tms.) KTK 3 pe 7.2.
Tuotokset
Oppilaiden kuvistunnilla tekemät seinätaulut, kaaiokuvat omasta fluidisysteemistä,( 3D?) johon on lisätty "Augmented realityä"
1. Oppilaat kirjoittavat vapaalla tajunnanvirralla yhdessä Google Driveen kaiken, mitä heille tulee omasta virtausilmiöstään. GoogleDriveä käytetään oman työn suunnittelualustana.

2. Jokainen ryhmä tuottaa siis tietoa kyseisen ilmiön säännönmukaisuuksista, etsii linkkejä ja tietoa.Laatii myös tehtäviä ja kysymyksiä Nämä linkit ja tiedot kootaan oppilaiden haluamalle alustalle (esim. google drive, yhteinen keynote tms.) niin, että heidän on helppo lisätä siitä linkit Aurasmaan.
Video näyttelykävelystä. Oppilaiden kuvaukset projkektista. Prosessiarviointi google Driveen
Arviointi
Oppilaiden tehtävänä on äidinkielessä kuvata ja arvioida omaa työskentelyään prosessissa. blogi, edmodo tms.
Arviointi tehdään Google Driven Formilla. (..jollei löydetä jotakin muuta
Kuviksen itsearviointi ja yhteistarkastelu 23.1 omissa luokissa
vertaisarviointi yhteistyöstä 24.1
Jäsenet
Minna Vastimo
Vuokko Kangas
Projektiin ei ole lisätty muita kuin kuva/videomateriaaleja. Katso ne omalta välilehdeltään.

Virtausprojekti toteutettiin kahden viikon aikana, ja siihen käytettiin kymmenen oppituntia, maantiedon, kuvaamataidon ja äidinkielen tunteja.

Projektin vaiheet:

1)Instruktio; tutkimusongelmien luonti ja ryhmiin jako oppilaiden mielenkiinnon pohjalta.

2) Kuvaamataidon työ, jota käytettäisiin Aurasman tiggerkuvana. Aiheena puu, joka on eräs malli virtauksesta luonnossa.

3) Työskentely ryhmissä-> kirjaus Google Driveen,  -> arviointi

4) Yksilöllistä työskentelyä

5) tiimityötä, aurojen piilotusta, 

6) Näyttelykävely, töiden arviointi

7) Projektin arviointi Google Drivessä

 

Tässä kuvataan kaikki kokeilun tulokset ja mahdolliset kokeilun aikana tehdyt tutkimukset sekä syntyneet innovaatiot.

Tähän lisätään linkkeinä tai esim- pdf- tiedostoina uutiset, jutut, artikkelit, videomateriaalit jne.

Tähän lisätään hankkeen aikana käytetyt materiaalit. Tähän liitetään myös havainnekuvat, 3D- mallinnukset, hankkeen aikaiset kuvat ja rakennuspiirustukset. Kaikki kuvatiedostot JPG, BMP jne lisätään ”Lisää kuva” toiminnolla


Tässä kerrotaan hankkeen budjetti seuraavasti: 

Irtokalustus

Laitehankinnat (tieto- ja viestintätekniikka)

Rakentamiskustannukset

Muut kulut

Kulut yhteensä

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •   Rekisteriseloste