Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Tulevaisuuden taitajiksi

Oppimiskäsityksen muuttuessa haluamme tila- ja laiteratkaisuin edistää yhteisöllistä oppimista, joka perustuu oppiainerajojen sijaan ilmiöihin ja joka harjaannuttaa oppijan ongelmanratkaisutaitoja.

Uudenlaisen pedagogisen ajattelun myötä tulosten uskotaan hyödyttävän myös Janakkalan kunnan ja seutukunnan muita oppilaitoksia sekä edistävän seutukunnan perusopetuksen yhteisten digitaalisten oppimisympäristöjen kehittymistä. Suunnittelu ja toteutus edellyttävät kunnan opetustoimen ja kiinteistötoimen uudenlaista suhtautumasta oppimisympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen, ja siten ne ovat oleellinen osa hankkeen kohderyhmää.


 

Käyttöönottovuosi
2014

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Janakkalan kunta

Koulun nimi
Turengin yhteiskoulu

Linkki koulun sivuille
ww.tulevaisuudentaitajiksi.com

Oppilasmäärä
380

Henkilökunnan määrä
36

Linkki Projektiuutisiin (Linkki)
www.tulevaisuudentaitajiksi.com

Hankkeen pedagoginen asiantuntija (Nimi ja email)
Aleksi Lahti, aalaht@utu.fi

Hankkeen pääsuunnittelija (Nimi ja email)
Aleksi Lahti, aalaht@utu.fi

Hankkeen pedagogiset tavoitteet (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
Tilaratkaisujen ja laitehankintojen suunnittelun lähtökohtana pidetään yhteisöllisen työskentelyn mahdollistumista, luovuuden tukemista sekä erilaisten oppimistyylien toteutumista. Laitehankinnoissa korostuvat mobiilius, liikuteltavuus sekä integroitavuus tilojen sisustukseen. Oppimistilakokonaisuuden suunnittelun pohjana käytetään uudenlaisista oppimisympäristöistä (niin materiaalisista kuin digitaalisistakin) tehtyjä tutkimustuloksia sekä hyödynnetään sekä Suomessa että kansainvälisesti toteutetuissa kokeiluissa saatuja kokemuksia sekä oppimista edistäviä ratkaisuja.

Hankkeen kuvaus
Koulukirjaston, käsikirjaston sekä atk-luokan muodostama oppimistilakokonaisuus sisustetaan vastaamaan uudenlaista oppimista muunneltavin kalusteratkaisuin sekä digitaalisten oppimisympäristöjen käytön mahdollistavin laittein. Seinättömyys toteutuu tilakokonaisuudessa jo nyt lasiseinin, joten tilaratkaisuissa keskitytään aktiivisen ja omaehtoisen opiskelun sekä PBL-pohjaisen oppimisen mahdollistamiseen muunneltavan kalustuksen sekä monimuotoisen digitaalisen ympäristön avulla. Perinteiset luokkatilat toimivat edelleenkin “kotiluokkina”, joissa oppimisryhmät kokoontuvat ja joissa koko ryhmän yhteiset oppimistuokiot pidetään. Hankkeessa luodaan erityyppistä yhteisöllistä työskentelyä mahdollistavia pisteitä, joissa voidaan työskennellä medialaboratoriomaisissa pisteissä. Hankkeessa kehitetään keinoja tukea oppilaan itselleen parhaiten sopivia opiskelutapoja. Erityyppisiä oppimis- ja työskentelytapoja mahdollistavat “sopet” toimivat erityylisten oppijoiden “satelliittipisteinä”, joihin voivat kokoontua erityyppistä tila- ja laiteratkaisua oppimisensa edistämiseksi tarvitsevat oppijaryhmät.

Miksi tämä koordinointihanke tarvitaan? (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
Haluamme tila- ja laiteratkaisuin edistää yhteisöllistä kokonaisvaltaista oppimista, joka perustuu oppiainerajojen sijaan ilmiöihin ja joka harjaannuttaa oppijan ongelmanratkaisutaitoja. Uudenlaisen pedagogisen ajattelun myötä tulosten uskotaan hyödyttävän myös Janakkalan kunnan ja seutukunnan muita oppilaitoksia sekä edistävän seutukunnan oppilaitosten digitaalisten oppimisympäristöjen kehittymistä. Suunnittelu ja toteutus edellyttävät kunnan opetustoimen ja kiinteistötoimen uudenlaista yhteistyötä oppimisympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset?
- oppimisen muuttuminen kokonaisvaltaisemmaksi: ilmiöpohjainen opiskelutapa laajenee koulussamme ja aineidenvälinen yhteistyö lisääntyy - oppilaiden ongelmanratkaisukyky ja uuden tiedon luomisen taidot harjaantuvat - niin opettajille kuin oppilaille syntyvät valmiudet sähköisten oppimisympäristöjen käyttämiseen ja sähköiseen arviointiin

Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?
Kouluyhteisön tilaratkaisujen vaikutusta pedagogiaan ja oppimiseen arvioidaan lyhyellä tähtäimellä yksittäisissä oppimistilanteissa sekä eri oppiaineiden kurssikokonaisuuksien toteutumisessa. Lisäksi käytettyjen tilojen ja pedagogian vaikutuksia arvioidaan opettajakohtaisesti suhteessa opettajien ammatilliseen kehittymiseen. "Tulevaisuuden taitajiksi" –hankkeen kokemuksia hyödynnetään myös Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksessa, jossa tarkastellaan mm. oppilaiden oppimismotivaation muutosta ja kehitystä sekä uusien opiskelutyylien ja -laitteiden vaikutusta oppilaiden kognitiivisiin taitoihin.

Hankkeen pedagoginen asiantuntija (kokemus, yhteystiedot, motto, haastattelu)
Aleksi Lahti (aalaht@utu.fi), VTM, opettaja ja uusien pedagogisten tuulien maistelija. Johanna Lampela (johanna.lampela@janakkala.fi), FM, opettaja, kokenut opetuksen uudistaja ja sähköisten opetusmenetelmien kehittäjä.

Hankkeen pääsunnittelija (kokemus, yhteystiedot, motto, haastattelu)
Aleksi Lahti (aalaht@utu.fi, 050-4307653). Hanketyöntekijä, opettajankouluttaja, toteuttanut Kanta-Hämeen lukioiden sähköistämishankkeen "Kanta-Hämeen Digi-ope".

Hankkeen työryhmä
Hankkeen esimies: rehtori Elina Arokannas, elina.arokannas@janakkala.fi, 050 5291979 Hankekoordinaattori: Aleksi Lahti, aalaht@utu.fi Hankkeen pedagoginen suunnitelija: Johanna Lampela, johanna.lampela@janakkala.fi

Hankkeen toimintaverkosto (muut asiantuntijat, .)
Turun yliopiston tutkijat, päävastuussa dosentti Marjaana Veermans (marjaana.veermans@utu.fi)

Hankkeen toteuttamiseen sitoutuneet muut yhteistyökumppanit (linkit projektiuutisiin tai kotisivuille)
Muut alueen kehittämishankkeet, mm. Osaava OPELIX-hanke: http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/al-janakkala-aikoo-korvata-7-luokan-kirjat-tableteilla/3381480 Hankkeen pohjana käytetään kokemuksia Turengin yhteiskoulun aiemmista hankkeista.

Jäsenet
Aleksi A Lahti
Johanna Lampela
Elina Arokannas
Aleksi Lahti
Projektiin ei ole lisätty muita kuin kuva/videomateriaaleja. Katso ne omalta välilehdeltään.

Hankkeen toteuttaja: Janakkalan kunta, Turengin yhteiskoulu

Hankkeen esimies: rehtori Elina Arokannas (elina.arokannas@janakkala.fi)

Hankekoordinaattori: Aleksi Lahti

Hankkeen kohderyhmä: ensisijaisesti Turengin yhteiskoulun opettajat ja oppilaat, alueellisen yhteistyön muodossa myös muut alueen koulut ja vierailujen myötä myös muut Suomen koulut

Tässä kuvataan kaikki kokeilun tulokset ja mahdolliset kokeilun aikana tehdyt tutkimukset sekä syntyneet innovaatiot.


Tähän lisätään linkkeinä tai esim- pdf- tiedostoina uutiset, jutut, artikkelit, videomateriaalit jne.


Tähän lisätään hankkeen aikana käytetyt materiaalit. Tähän liitetään myös havainnekuvat, 3D- mallinnukset, hankkeen aikaiset kuvat ja rakennuspiirustukset. Kaikki kuvatiedostot JPG, BMP jne lisätään ”Lisää kuva” toiminnolla


Tässä kerrotaan hankkeen budjetti seuraavasti: 

Irtokalustus

Laitehankinnat (tieto- ja viestintätekniikka)

Rakentamiskustannukset

Muut kulut

Kulut yhteensä

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •