Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Tulevaisuuden oppimisympäristö oppimisen tukena Sylvään koululla

Sastamalassa Sylvään koulun biologian ja maantiedon oppimisympäristö peruskorjataan sekä uusitaan nykyaikaiseksi ja vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.


 

Käyttöönottovuosi
2012, oppimisympäristö valmistuu 2013, luokkatilat oettu käyttöön elokuussa 2013, mediateekkiä viimeistellään syksyllä 2013

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Sastamala

Koulun nimi
Sylvään koulu

Linkki koulun sivuille
www.sylvaa.fi

Oppilasmäärä
Noin 540

Henkilökunnan määrä
62 (opettajat ja henkilökunta yhteensä)

Hankkeen pedagoginen asiantuntija (Nimi ja email)
Jari Andersson rehtori

Hankkeen pääsuunnittelija (Nimi ja email)
Jukka Ojanen rakennuttajapäällikkö, Jari Palonen Arsatek Oy

Hankkeen pedagogiset tavoitteet (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
Sylvään BG-luokkien oppimisympäristöhanke Sylvään koulun BG hankkeen pedagogiset tavoitteet: Oppilas - oppii tehokkaasti monipuolisen ja uudenaikaisen opetus- ja havaintomateriaalin ja –välineiden myötä - aktiivisena oppijana ja tiedon käsittelijänä muunneltavissa teemapainotteisissa luokkatiloissa - saa elämyksiä havainnollistamisen myötä - tutustuu koulun lähiympäristöön ja oppii lajintuntemusta tehokkaasti luokkatilassa ja maastossa - kykenee maastotyöskentelyyn ja oppii uusia tapoja havainnoida ympäristöä - pääsee toteuttamaan kokeellista oppimista mm. kasvien kasvatustilan myötä - saa mahdollisuuden käyttää tietotekniikkaa tiedon etsimiseen ja työstämiseen sekä valmiudet käyttää nykypäivänä ja tulevaisuudessa tarvittavia tieto- ja viestintäteknisiä välineitä esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa - saa mahdollisuuden opiskella virikkeellisessä, innovatiivisessa ja viihtyisässä oppimisympäristössä - saa uudet tilavammat ja toimivammat luokkatilat, jotka mahdollistavat opiskelun sujuvuuden ja antavat väljyyttä työskentelyyn - saa turvallisuuden tunteen tilavammissa opetustiloissa, joissa on huomioitu mm. varapoistumisreitit - saa tarvittaessa mahdollisuuden eriyttävään opiskeluun samassa tilassa kuin muutkin oppilaat - saa mahdollisuuden yksilölliseen kasvuun, kehitykseen ja sen tukemiseen Opettaja - Mahdollistaa ops:n mukaisen ja Oph:n laatukriteerien mukaisen opetuksen - tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kehittäminen - mahdollistaa monipuolisen opetusmateriaalin hyödyntäminen muunneltavissa teemapainotteisissa luokissa - nykyaikainen oppimisympäristö tarjoaa opettajalle hyvän mahdollisuuden kehittyä työssään ja pitää yllä innokkuutta kokeilla erilaisia opetusmenetelmiä ja -työtapoja esim. väljemmät tilat ja interaktiivinen teknologia mahdollistavat toiminnallisen oppimisen - ylläpitää työssä jaksamista - saa mahdollisuuden ja kokemusta eri toimijoiden välisen yhteistyöverkoston luomiseen ja hyödyntämiseen - saa mahdollisuuden hankkeen myötä kokeilla käytännössä uusia opetusideoita, -malleja ja saa kokemuksia, joita voidaan hyödyntää tulevaisuuden koulurakentamisen tukena. - avartaa oppilaan kokemusmaailmaa luonnontieteen opetuksessa

Hankkeen kuvaus
Tulevaisuuden oppimisympäristö oppimisen tukena Sylvään BG-luokkien oppimisympäristöhanke 2012 Hanketta johtaa ja koordinoi Sylvään koulussa rehtori Jari Andersson yhdessä apulaisrehtori Mikko Mustanojan kanssa Apuna BG- opettajat Marja Aarniveräjä, Anita Lindqvist ja Päivi Suokuisma -BG-tilat eivät vastaa nykyajan opetustarpeita -BG- remontin aloitusta siirretty useasti taloudellisista syistä -Opetushallituksen hankerahoitus mahdollisti työn aloittamisen -Sylvään koulun BG-luokat peruskorjataan ja uusitaan nykyaikaisiksi ja tulevaisuuden tarpeisiin -Tilojen muuttaminen ja kalustaminen moderneiksi ja innovatiivisiksi toteutetaan Tulevaisuuden oppimisympäristö-hankkeena

Miksi tämä koordinointihanke tarvitaan? (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
Tilat on rakennettu ja kalustettu vuonna 1973. BG-tilat varusteineen ja laitteistoineen eivät vastaa nykyajan opetustarpeita.

Miten hanke käytännössä toteutetaan? Työnjako ja aikataulu
-Myönteinen hankepäätös vasta vuodenvaihteessa 2011/2012 -Kevät 2012 selvitystyötä, suunnittelua, vierailuja, kontakteja mahdollisiin yhteistyökumppaneihin ja luonnosversioita -Säännöllisiä suunnittelukokouksia moniammatillisessa ryhmässä -Rakennusteknisiä- ja hankintapäätöksiä huhti- toukokuusta 2012 alkaen -Purkutyöt aloitetaan kesäkuussa 2012 -Hankintoja tehdään syksyllä 2012 -Syksyllä 2012 säännöllisiä työmaakokouksia Sylvään kolulla -Syksyllä 2012 suunnittelu- ja selvitystyötä sekä vierailukäyntejä erilaisiin, innovatiivisiin kohteisiin, joista haetaan kokemusta ja ideoita Sylvään koulun oppimisympäristön toteutukseen -Biologian- ja maantiedon opettaja Anita Lindqvistille on varattu lukujärjestykseen kahtena päivänä viikossa hanketyöaikaa osan työpäivästä -Tavoite: Oppimisympäristö valmiina käyttöön joulukuussa 2012 -Oppimisympäristö ei valmistu tavoitellussa aikataulussa, tavoiteltu valmistuminen on helmikuu 2013

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset?
Oppilas - oppii tehokkaasti monipuolisen ja uudenaikaisen opetus- ja havaintomateriaalin ja –välineiden myötä - aktiivisena oppijana ja tiedon käsittelijänä muunneltavissa teemapainotteisissa luokkatiloissa - saa elämyksiä havainnollistamisen myötä - tutustuu koulun lähiympäristöön ja oppii lajintuntemusta tehokkaasti luokkatilassa ja maastossa - kykenee maastotyöskentelyyn ja oppii uusia tapoja havainnoida ympäristöä - pääsee toteuttamaan kokeellista oppimista mm. kasvien kasvatustilan myötä - saa mahdollisuuden käyttää tietotekniikkaa tiedon etsimiseen ja työstämiseen sekä valmiudet käyttää nykypäivänä ja tulevaisuudessa tarvittavia tieto- ja viestintäteknisiä välineitä esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa - saa mahdollisuuden opiskella virikkeellisessä, innovatiivisessa ja viihtyisässä oppimisympäristössä - saa uudet tilavammat ja toimivammat luokkatilat, jotka mahdollistavat opiskelun sujuvuuden ja antavat väljyyttä työskentelyyn - saa turvallisuuden tunteen tilavammissa opetustiloissa, joissa on huomioitu mm. varapoistumisreitit - saa tarvittaessa mahdollisuuden eriyttävään opiskeluun samassa tilassa kuin muutkin oppilaat - saa mahdollisuuden yksilölliseen kasvuun, kehitykseen ja sen tukemiseen Opettaja - Mahdollistaa ops:n mukaisen ja Oph:n laatukriteerien mukaisen opetuksen - tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kehittäminen - mahdollistaa monipuolisen opetusmateriaalin hyödyntäminen muunneltavissa teemapainotteisissa luokissa - nykyaikainen oppimisympäristö tarjoaa opettajalle hyvän mahdollisuuden kehittyä työssään ja pitää yllä innokkuutta kokeilla erilaisia opetusmenetelmiä ja -työtapoja esim. väljemmät tilat ja interaktiivinen teknologia mahdollistavat toiminnallisen oppimisen - ylläpitää työssä jaksamista - saa mahdollisuuden ja kokemusta eri toimijoiden välisen yhteistyöverkoston luomiseen ja hyödyntämiseen - saa mahdollisuuden hankkeen myötä kokeilla käytännössä uusia opetusideoita, -malleja ja saa kokemuksia, joita voidaan hyödyntää tulevaisuuden koulurakentamisen tukena. - avartaa oppilaan kokemusmaailmaa luonnontieteen opetuksessa

Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?
Palautetta kerätään sekä oppilailta että henkilökunnalta oppimisympäristön valmistuttua riittävän käyttökokemuksen jälkeen. Seurataan / verrataan oppimistuloksia aikaisempiin.

Hankkeen pedagoginen asiantuntija (kokemus, yhteystiedot, motto, haastattelu)
Jari Andersson jari.andersson@sastamala.fi Työkokemus: Rehtorina kymmenen vuotta. Motto: Vaikuttaa vaan ei näkyä Haastattelu: Rooli hankkeessa on ollut monen suuntainen ja hyvin monipuolinen. Rehtorina joutuu ja saa olla osana päätöksentekoa jokaisella päätöksenteon tasolla. Näen rehtorin roolin myös tasapainottajana ja erilaisten hankkeeseen liittyvien omien henkilökohtaisten mieltymysten osalta tasapainottajana. Lähtökohtaisesti julkitilan tulee toimia kaikille opettajille ja oppilaille. Tästä syystä joskus ensi silmäyksellä pohdittuna paras vaihtoehto ei olekaan sellainen, mikä palvelisi pitkällä aikavälillä kaikkia oppilaita tai opettajia.

Hankkeen pääsunnittelija (kokemus, yhteystiedot, motto, haastattelu)
Jukka Ojanen jukka.ojanen@sastamala.fi Jukka Ojanen, rakennuttajapäällikkö, RAPS. Rooli hankkeessa on rakennuttamistehtävien johtaminen. Rakennusalan kokemus on 30 v ja rakennuttamistehtävissä kokemus on 20 v. Rakennushankkeissa on mottona ollut, että hankkeen kaikki osapuolet, suunnittelijoista käyttäjään, istuvat samassa pöydässä.

Hankkeen työryhmä
Suunnittelukokouksissa säännöllisesti: Jari Andersson, rehtori, Sylvään koulu Mikko Mustanoja, apulaisrehtori, Sylvään koulu Jukka Ojanen, rakennuttajapäällikkö, Sastamalan kaupunki Marja Aarniveräjä, opettaja, Sylvään koulu Anita Lindqvist, opettaja, Sylvään koulu Päivi Suokuisma, opettaja, Sylvään koulu Jari Palonen / Matias Topi / Arto Peltokangas Arsatek Oy arkkitehtuuria Janne Räsänen LVI-Palvelu Janne Räsänen Oy Alpo Vesterberg Sähkösuunnittelu Suunnittelutoimisto Hakala Oy

Hankkeen toimintaverkosto (muut asiantuntijat, .)
Arsatek Oy arkkitehtuuria Possijärvenkatu 1 33400 Tampere jari.palonen@arsatek.fi matias.topi@arsatek.fi www.arsatek.fi Oppimisympäristöä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä useiden eri alan asiantuntijoiden, kaluste- ja laitetoimittajien kanssa.

Hankkeen toteuttamiseen sitoutuneet muut yhteistyökumppanit (linkit projektiuutisiin tai kotisivuille)
OPH Opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvä hanke Heli Anttalainen, Jukka Tulivuori, Lea Houtsonen, Markku Lang, Pasi Kurttila ja Jarmo Mustikka Sastamalan kaupunki/Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus/oppilasedustus Tekniseltä osastolta Jukka Ojanen ja Margit Kalva Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi on valittu Arsatek Oy. Arkkitehdit Jari Palonen ja Arto Peltokangas Sähkösuunnittelu Suunnittelutoimisto Hakala Oy Alpo Vesterberg LVI suunnittelu LVI-Palvelu Janne Räsänen Oy Rakentajanpalvelu Reponen ja Järvinen (oppimisympäristön rakennustyöt, Sastamala) Sähkötaso, esitystekniikka, Tampere. (Kaikki esitystekniset laitteet, ohjelmointi yms.). Satu Oy (tietokoneet) Oy Mikrolog Ltd (kannettavien tietokoneiden latausvaunu). Sydänkaluste, kiintokalustesuunnittelu, Seija Hirvikoski, Sastamala. Sydänkaluste (opettajien työpöydät). Kangaskauppa, Nokian kauppahuone, (paloturvalliset ja pimentävät verhot), Sastamala. Isku (pulpetit). Pirkkatuoli (oppilastuolit ja satulatuolit). Kinnarps (mediateekin ryhmätyöpöydät ja säilytyskaluste sekä opettajien työtuolit). Omset, Sastamala (säkkituolin toteutus sisäpussilla ja ripustuslenkillä). Ojega.fi (ilmoitustaulu lasivitriini käytävällä ja luokkien 227 ja 228 roska-astiat). TK-Team (karttakiskot) Tevella (opetuvälineistöä) Is-Vet (seinäkarttoja) Sisustustarvikkeita esim. Ikea, Jysk, Tokmanni, Villen kello. Servi ja Siivoustukku Silläsiisti Oy (siivoustarvikkeet) Teräsrakenne Suikki (mediateekin liikuteltavan videoseinätelineen toteutus), Sastamala. Antti Jännes, Helsinki (mediateekin planetaariokupolin toteutus). Oppimisympäristön seinämaalaukset ja taideteokset: Sylvään koulun 7.luokan oppilaat Roosa Haapanen, Milla Heino ja Anna-Inkeri Lumiaho (käytävän taideteokset). Veera Kulmala ja Noora Alakoski SASKY:n sisustuslinjan opiskelijat (luokkien 228 ja 229 seinämaalaukset). Eeva Oinonen (maapallon maalaus). Laitetoimittajat ja muut yhteistyökumppanit ovat tehneet arvokasta työtä projektissa.

Jäsenet
Lauri Nieminen
Markku Lang
Jari Andersson

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
Sylvään koulun TVT

Sylvään koulun TVT

tiedosto 07.10.2014 10:14 Lauri Nieminen
Arkkitehtikuvia

Arsatek arkkitehdit aloittivat OPH hankkeen myötä tulevaisuuden oppimisympäristön suunnittelun Sylvään koululla. Kuvissa erilaisia luonnoksia suunnitelun etenemisestä ja kehityksestä vuosilta 2012-2013.

tiedosto 02.05.2013 10:48 Jari Andersson
Hankekuvaus. Hankkeen tilanne toukokuu 2.5.2013. Huhtikuu 2013 valokuvat Anita Lindqvist.
tiedosto 02.05.2013 12:03 Jari Andersson
Yhteenveto, valokuvia ja palaute oppimisympäristöstä
tiedosto 06.09.2013 14:25 Jari Andersson
Hankearviointi 2013
tiedosto 11.09.2013 11:39 Jari Andersson
Projektista opittua saatteeksi seuraaviin projekteihin
tiedosto 23.09.2013 13:09 Jari Andersson

Kuvat BG tiloista ennen remonttia, kevät 2012: Taina-Riitta Hautala, Sylvään koulun kuva: Kimmo Lahtinen, kuvat remontin vaiheesta marraskuussa 2012: Ritva Tuominen. Valokuvat remontin edistymisestä huhtikuu 2013 Anita Lindqvist.

Lisätietoja oppimisympäristöön tehdyistä hankinnoista sekä valituista materiaaleista voi tiedustella puh. 040 502 5806 Anita Lindqvist

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •