Kirjaudu sisään - Unohditko salasanasi?

TUKEMO - Joustava oppimisympäristö oppilaan tuen mahdollistajana

Perusopetusta ei enää jaotella yleis- ja erityisopetukseen, vaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Kaikki tukimuodot tulee järjestää oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tähän haasteeseen TUKEMO pyrkii vastaamaan. Projektin tavoitteena on joustavoittaa fyysistä oppimisympäristöä niin, että se mahdollistaa erilaisten tukitoimien toteuttamisen monipuolisesti.

 

 


 
Jäsenet
Heli Anttalainen
Pasi Kurttila
Tytti Haapamäki
Projektin tiedostot
Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
Yhteenveto 1. jakson palautteesta

1. jaksossa Tukemossa opettaneiden opettajien antama palaute.

tiedosto 08.12.2014 10:15 Tytti Haapamäki
Tukemo -hankkeen esittely
tiedosto 11.10.2013 14:39 Tytti Haapamäki
Lähtötilanne

Valokuvia TUKEMO -tilasta ennen projektin toteutusta

tiedosto 11.10.2013 14:42 Tytti Haapamäki
Opettajien suunnitelmia

Opettajilla oli alkuvuodesta mahdollisuus visioida ja ehdottaa Tukemon toimintoja ja kalustusta pohjapiirroksiin piirtämällä.

kuva 07.04.2014 22:05 Tytti Haapamäki
Väriluonnos: aula

Ajatuksena on luoda aktiivisen työskentelyn tiloja luokkiin ja rauhoittumisen tilaa aulaan ja pieneen neuvotteluhuoneeseen käytävän toiselle puolelle. Värivalinnoilla halutaan tukea tunnelmia. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota näkymiin toisista tiloista aulaan aulaan.

kuva 08.04.2014 08:14 Tytti Haapamäki
Väriluonnos: luokkatilat
kuva 08.04.2014 08:16 Tytti Haapamäki
ARK-kuva, arkkitehtitoimisto Kanttia2

Tukemon pohjapiirros.

tiedosto 26.05.2014 13:25 Tytti Haapamäki
Kalustekuva, Martela

Tukemon kalustesuunnitelma. Kalusteet ovat liikuteltavia ja helposti järjesteltävissä pois, takaisin paikoilleen ja erilaisiin muotoihin.

tiedosto 26.05.2014 13:28 Tytti Haapamäki
Lopullinen värikartta

Tukemotilan lattiamaton, tehosteseinien ja kalusteiden värit.

kuva 26.05.2014 13:31 Tytti Haapamäki
pohjapiirros
kuva 07.08.2014 12:04 Markku Lang
IMG_2347.JPG
kuva 07.08.2014 12:04 Markku Lang
IMG_2346.JPG
kuva 07.08.2014 12:04 Markku Lang
IMG_2349.JPG
kuva 07.08.2014 12:04 Markku Lang
IMG_2348.JPG
kuva 07.08.2014 12:04 Markku Lang
pohjapiirros
IMG_2347.JPG
IMG_2346.JPG
IMG_2349.JPG
IMG_2348.JPG
Opettajien suunnitelmia
Väriluonnos: aula
Väriluonnos: luokkatilat
Lopullinen värikartta

 

 

Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?
Tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arvioimiseksi tehdään
arviointisuunnitelma, jossa määritellään, miten ja millainen ulkopuolinen arviointiryhmä arvioi hanketta. Hankkeen
kohderyhmiltä kerätään palautetta palautekyselyillä.

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset?
TUKEMO-hankkeella tavoitellaan seuraavia konkreettisia tuloksia:
- TUKEMO-oppimisympäristö, jota voidaan hyödyntää arjen opetustyössä ja käyttää mallina opettajankoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa.
- Toimintamallit oppilaan tuen toteuttamiseksi yläkoulussa.

Tulosten hyödyntäminen:
- Saatujen tulosten hyödyntäminen pedagogisessa kehittämistyössä.
- Hankkeen tuotosten hyödyntäminen ja hyvien käytäntöjen levitys opettajankoulutuksessa ja opettajien
täydennyskoulutuksessa.
- Hankkeen hyödyntäminen opinnäytetöissä.
- Oppimisympäristöä voidaan hyödyntää koulujen suunnittelussa ja saneerauksessa.

Miten hanke käytännössä toteutetaan? Työnjako ja aikataulu
Tilamuutosten suunnittelu: RYM SHOK, arkkitehti Heikki Luminen: pedagogisen ratkaisun ja arkkitehtisuunnittelun yhteen sovittaminen
Pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Kanttia2, Sauli Kosonen
Rakennuttaminen: Oulun yliopiston tilapalvelut ja Prodeco oy
Kalustesuunnittelu: Martela
Toiminnan pedagoginen suunnittelu: Oulun normaalikoulun 7-9 opettajatyöryhmä ja oppilashuoltoryhmä

Tila- ja toimintasuunnitelma: lokakuu 2013 - toukokuu 2014
Tilan rakentaminen: kesä 2014
Pilottijakso: elokuu 2014 - tammikuu 2015
Raportointi: kevät 2015

Hankkeen kuvaus
Oulun normaalikoululla syyslukukaudella 2013 alkaneen TUKEMO -hankkeen tavoitteena on joustavoittaa fyysistä oppimisympäristöä niin, että se mahdollistaa tukitoimien toteuttamisen monipuolisesti. Hanke pohjautuu Alakoulun UBIKO-hankkeeseen, luonnollisena jatkumona yläkoulun puolella.

Hankkeen puitteissa remontoimme ja kalustamme nykyistä helpommin muunneltavan opetustilan 7.-9. luokkalaisten käyttöön. Tila koostuu kolmesta luokkahuoneesta, käytävän päädystä ja pienestä neuvotteluhuoneesta käytävän toisella puolella. Näkymiä tiloista toiseen avataan, pinnat, akustointi, valaistus ja kalusteet uusitaan. Myös teknologisilla ratkaisuilla pyritään tilan joustavampaan käyttöön: älytaulujen, näyttöjen ja mobiililaitteiden avulla eri tiloihin ryhmittyneet oppilaat ja opettajat voivat sujuvasti jakaa materiaalia ja työskennellä yhdessä. Tilaan hankitaan lisäksi kokeiltavaksi muitakin apuvälineitä, jotka saattavat helpottaa erilaisten oppijoiden keskittymistä ja opiskelua.

TUKEMOn tavoitteena on kehittää tilojen lisäksi erityisesti toimintatapoja oppilaan tukemiseen jokapäiväisessä koulutyössä. Lähtökohtana on, että tuki tuodaan luontevaksi osaksi oppilaiden kouluarkea sinne, missä opetus muutoinkin tapahtuu. Toiminnassa nousevat esille aineenopettajien, erityisopettajien ja koulunkäynninohjaajien sekä opetusharjoittelijoiden roolit ja työmuodot, yhtäaikaisopettajuus, läsnä olevien aikuisten tiimityöskentely, sekä oppilaiden joustava ryhmittely, monipuoliset työtavat ja eriyttäminen.

Hankkeen pääasiallinen rahoittaja on OPH. Oulun yliopiston tilapalvelut on vahvasti mukana tilan rakennuttamisesta. SYK osallistuu hankkeeseen RYM-SHOK -tutkimusohjelman kautta. Erittäin tärkeä yhteistyökumppani on myös kummiyrityksemme Martela, joka kalustaa tilan.

Suunnittelua on tehty yhdessä opettajien kanssa. Olemme kartoittaneet alkukyselyllä tarvekartoitusta, vierailleet useilla erilaisilla kouluilla ja hahmotelleet suunnittelupäivänä toimintaskenaarioita. Tilan käytön suunnittelu on meneillään ja vielä tänä keväänä on tulossa koulutusta ja yhteissuunnittelua opettajille aiheeseen liittyen. Kesän aikana tila rakennetaan, ja kun uusi lukukausi elokuussa alkaa, käynnistyy TUKEMOn puolen vuoden mittainen pilottijakso. Pilottijaksosta tullaan tekemään Oulun yliopistolla pro gradu -tutkielma.

Hankkeen pedagogiset tavoitteet
TUKEMO-hankkeen keskeinen osa on opetuskokeilu pilottiluokan kanssa. Pilottiluokan opetusta sijoitetaan
mahdollisimman paljon TUKEMO-ympäristöön kaikissa oppiaineissa. Tämä antaa mahdollisuuksia ainerajat ylittävään opetukseen, jossa voidaan esimerkiksi toteuttaa oppiaineita integroivia projekteja samanaikaisopetuksena. Kokeilussa kehitetään toimintatapoja oppilaan tuen toteuttamiseksi ja selvitetään niiden vaikuttavuutta.

Etukäteen arvioituna TUKEMO-oppimisympäristössä mahdollistuvat aiempaa paremmin esimerkiksi seuraavat tuen toteuttamisen muodot:
- eriyttäminen
- yksilöllisten opetusmenetelmien käyttäminen
- samanaikaisopetus/yhteisopetus
- oppimisen itsesäätelyn kehittäminen
- meluttoman ympäristön järjestäminen
- joustavat ryhmittelyt
- osa-aikainen erityisopetus integroituna opetusryhmään
- tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen

Hankkeen työryhmä
HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

johtava rehtori Kari Kumpulainen
apulaisrehtori Pasi Hieta
koordinaattori, kuvataiteen ja käsityön lehtori Tytti Haapamäki
äidinkielen lehtori Sirkku Leppilahti
erityisopettaja Tea Huttula
ATK-suunnittelija Heikki Mikkola
Oulun yliopiston tilapalvelut Timo Haverinen
Oulun yliopiston talouspalvelut Riitta Kangastalo

Hankkeen pedagoginen asiantuntija
Hankkeen toiminta perustuu koulumme oppilashuoltoryhmän ja aineenopettajien asiantuntijuuden jakamiseen.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •   Rekisteriseloste