Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Lasten omaehtoisen liikunnan ja pitkäkestoisen leikin vahvistaminen varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten päiväkodin sisätiloissa tapahtuvan omaehtoisen liikunnan osuutta varhaiskasvatuspäivässä. Tavoitteena on hankkeen avulla ensin tunnistaa liikuntaa rajoittavia tekijöitä ja sen jälkeen kehittää liikuntaa edistäviä toimintatapoja ja muokata oppimisympäristöjä näitä tukeviksi. Prosessi tukee lasten osallisuutta ja sosiaalisten taitojen kehittymistä.

Hanke on prosessiluonteinen, jossa koordinaattorin avulla yksiköiden henkilöstö muokkaa oppimisympäristöjä tavoitteen mukaisiksi ja muuttaa toimintakulttuuria liikuntamyönteisemmäksi huomioiden lasten osallisuuden ja omaehtoisuuden. Prosessiin kuuluu lähtötilanteen kartoitus, jatkuva dokumentointi prosessin aikana sekä lopputuloksen arviointi. Lasten liikkumisen lisäämisen mahdollistumiseen kuuluu olennaisesti koordinaattorin työn lisäksi henkil&oum

Näytä lisää...
 

Jäsenet
Hanne Nyman
Satu Salonen
Jussi Lintunen
Mari Valkeejärvi
Ei lisättyjä kuvia tai videoita.

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
Oriveden kaupunki varhaiskasvatusuunnitelma 2017
tiedosto 08.01.2019 14:45 Hanne Nyman
Oriveden kaupungin esiopetuksen suunnitelma 2016
tiedosto 08.01.2019 14:46 Hanne Nyman
Innovatiiviset oppimisympäristöt - Hanke Orivedellä
tiedosto 08.01.2019 14:57 Hanne Nyman
Työpajaesittely 1 Leikin Voima Startti
08.01.2019 15:17 Hanne Nyman
Työpajaesittely 1 Leikin Voima Startti
08.01.2019 15:17 Hanne Nyman
Työpajaesittely 1 Leikin Voima Startti
08.01.2019 15:17 Hanne Nyman
Työpajaesittely 1 Leikin Voima Startti
08.01.2019 15:17 Hanne Nyman
Työpajaesittely 1 Leikin Voima Startti
08.01.2019 15:17 Hanne Nyman
Työpajaesittely 1 Leikin Voima Startti
08.01.2019 15:17 Hanne Nyman
Työpajaesittely 2 Leikkimaailma ja luova leikkipedagogiikka
tiedosto 08.01.2019 20:27 Hanne Nyman
Työpajaesittely 3 Koko talo leikkii
tiedosto 08.01.2019 20:32 Hanne Nyman
Työpajaesittely 1 Leikin Voima Startti
tiedosto 08.01.2019 20:41 Hanne Nyman
Visuaalinen ja kuvin tuettu oppimisympäristö / Marjaana Korpi, Rauma
tiedosto 08.01.2019 21:26 Hanne Nyman

Budjetti

BUDJETTI

Hankkeen menot

Henkilöstömenot

                            50 000 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

                            15 000 €

Laitteet, kalusteet, rakentaminen

                                     0 €

Palvelut

                               5000 €

Vuokrat

                                     0 €

Matkamenot

                                     0 €

Muut menot

                                     0 €

Hankkeen kokonaismenot yhteensä

                             70 000€

 

Tulot

Hankkeesta saadut tulot

                                     0 €

Hankkeen nettomenot yhteensä

                            70 000 €

 

Hankkeen muu rahoitus 

EU - rahoitus

                                     0 €

Muu julkinen rahoitus

                                     0 €

Yksityinen rahoitus

                                     0 €

Hankkeen muu rahoitus yhteensä

                                     0 €

 

Avustus Opetushallitukselta

                            56 000 €

Hakijan omarahoitusosuus

                            14 000 €

 

Rahoittaja

Oriveden kaupungin Kasvatus- ja opetuspalveluissa toteutettavan varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä muokkaavan hankeen tavoitteena on vahvistaa lasten omaehtoisen liikunnan mahdollisuuksia sisätiloissa sekä vahvistaa pitkäkestoista leikkiä. Sekä liikunnan että leikin osalta tavoitteena on tunnistaa toimintakulttuurissa rajoittavia tekijöitä sekä tämän jälkeen muokata oppimisympäristöjä toimintaa tukeviksi. Toiminnan mahdollistamiseksi yksiköissä muokataan tiloja keskittämällä ruokailut yhteen tilaan. Keskeistä on tarkastella ja muokata päiväjärjestystä sekä huonejärjestelyjä niin, että lasten omaehtoinen ja pitkäkestoinen toiminta mahdollistuu. Ryhmätiloissa lisätään tilaa vaihtamalla perinteiset kerrossängyt kaappisänkyihin ja liikunta- sekä
leikkivälineitä hankitaan tarpeen mukaan.

Tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria Vasun 2016 (2018) mukaiseksi ja koordinaattoreiden avulla sitouttaa henkilökuntaa muutoksiin. Koordinaattorit kouluttavat ja vertaismentoroivat työntekijöitä suunnitelman mukaisesti ja tukevat näin henkilöstöä työn kehittämisessä. Kehittämistyötä dokumentoidaan koko hankkeen ajan ja leikin osalta pyritään juurruttamaan erilaisia leikkipedagogiikan menetelmiä varhaiskasvatuksen arkeen.

Lisätään myöhemmin

Lisätään myöhemmin

Lasten omaehtoisen liikunnan ja pitkäkestoisen leikin vahvistaminen – Hanke


Suunniteltu etenemisaikataulu:


2017 Syksy

-       Hankkeen käynnistäminen

-       Tavoitteiden ja suunnitelmien luominen

-       Suunnitelma ruokaloiden rakentamisille tai muutostöille


 2018 Kevät 01 - 05

-        Alkukartoitusten tekeminen päiväkodeissa liikunnan osalta

-       Liikuntaympäristön ideointi, suunnittelu ja toteutus sekä hankinnat

-       Lasten kuuleminen oppimisympäristöjen suunnittelussa

-       Ruokaloiden rakentamisen aloittaminen ja toteuttaminen

-       Leikkiympäristöjen suunnittelun pohjatyöt

-       Koordinaattoreiden palkkaaminen

 

 2018 Syksy 08 – 12

-       Leikkikoordinaattori aloittaa työskentelyn ja tutustuu yksiköihin 08/2018

-       Koulutusten suunnittelu

-       Koulutus 29.9. varhaiskasvatuksen henkilöstölle: ”Leikin Voima ja visuaalisesti kuvin tuettu oppimisympäristö”

-       Yksiköiden vanhempainillat 09 – 10/2019

-       Yksiköiden hankeillat 09 – 12/2019

-       Yksiköiden pedatiimit hankkeeseen liittyen

-       Alkukartoitus tiloista ja leikistä

-       Työpajat numerot 1 – 3, 10 – 12/2018

-       Leikki- ja oppimisympäristöjen ideointi, suunnittelu, aloitettava toteutus sekä hankinnat

-       Tarinallisen leikin maailma – koulutus 11/2018

-       Väliarviointi

 

Kevät 2010 01 – 05

-       Liikuntakoordinaattori aloittaa työskentelyn ja tutustuu yksiköihin 01/2019

-       Leikkiympäristöjen toteuttaminen

-       Leikillisen työtavan kehittäminen – tiimien ajatukset ja suunnitelmat sekä dokumentointi

-       Työpajat 4 – 6 sekä vapaavalintaiset taidepajat 03-05/2019

-       Koulutukset:  Pedagoginen dokumentointi, Osallisuus, Tarinallisen leikin maailma, Kuvin tuettu oppimisympäristö, Taideintegraatio, Pienten pedagogiikka

-       Vierailut päiväkotien kesken: Muutostöihin tutustuminen

-       Hankkeen päätösseminaari 05/2019

-       Arviointi ja lopputulokset

-       Hanke päättyy 06/29019

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •