Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?
SeminaaritEKSKURSIOTAsiantuntijarekisteriOPEAKATEMIA

Oppimisen ja oppimisympäristöjen asiantuntijoita

 
Vapaa tekstihaku  
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Ü   Å   Ä   Ö  

Asiantuntijoita 94 kpl.

Anttalainen Heli
Rakennusinsinööri, 1979 (KOTOL) Oppilaitosrakentaminen ja kalustaminen, oppimisypäristöjen kehittäminen, oppilaitosrakennusten turvallisuus, tilamitoitus, akustiikka, oppimisympäristö, opetuksen tilat, koulupiha, oppimaisema, kalusteet
Anttonen, Jaana
KM 1997, Joensuun yliopisto, pääaineena käsityötiede Tekstiilityön ja teknologiakasvatuksen (tekstiilityön näkökulmasta) opetus
Eskola Sari
FM, 1993 pääaine: suomen kieli sivuaineita kirjallisuus, taidehistoria, aate- ja oppihistoria jatko-opintoja kasvatustieteen aineopinnot suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot tieto- ja viestintätekniikan opintoja - äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena ja vieraana kielenä - lukion rehtori vuodesta 2006 - lukion kehittäminen ja lukiolaisen tuk...
Forsström, Sampo
KM, 1998 Teknologiakasvatus (erilaisia koulutustehtäviä v. 1997 alkaen) TVT-alakoulussa (koulutus ja kehitystehtäviä v. 2000 lähtien) Teknologia liikunnanopetuksessa (koulutus ja kehitystehtäviä v. 2010 lähtien)
Haapa, Petri Juhani
FM,, KT peruskouluorganisaation johtaminen, pedagoginen johtaminen, tietokonepohjaiset informaatiojärjestelmät kouluissa, koulun ilmapiiri ja kulttuuri
Haapalahti, Raija
Pko, 1976 Ero, 1979 KM, 1985 Laaja-alainen erityisopetus, lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen ja opettaminen sekä lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudet, muut kielelliset oppimisvaikeudet, kielellisen tietoisuuden kehittyminen ja kehittäminen, puheopetus; teoriaa ja käytäntöä Kouluttajana: 1. Chydenius- Instituutissa useana vuonna: Erityis...
Haapamäki, Tytti
Taiteen maisteri 2004, Lapin yliopisto. Käsityötieteen aineopinnot 2007, Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen aineopinnot 2008, Oulun yliopisto. Kuvataiteen opetus perusasteella 7-9 ja lukiossa. Tekstiilikäsityön opetus perusasteella 7-9 ja kansalaisopisossa. Taidekäsityö. Taiteen ja käsityön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tunnetaitoja edistävät vaik...
Halme, Auli
KM 1983, opettajakouluttajien PD, opetusharjoittelu; ohjaajakouluttajakoulutus, liikunta
Happonen Heikki
KT, 1998 Koulurakennukset; tutkiminen ja kehittäminen Oppimisympäristökouluttaja; koulusuunnitteluryhmät, opettajat, rehtorit, arkkitehdit Koulun kehittäminen; rehtoreiden ja opettajien kouluttaja Tiedeseuratoiminta; strateginen asiantuntija
Hartikainen Aila, Siitonen Auli
Työparityöskentelyn mahdollisuuksia opettajan ja ohjaajan tehtävässä. KM, Oulun Yliopisto
Hasari, Matti
Sisäisen opettajuuden kehittyminen opetusharjoittelussa FK FM, 1981 Aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot 40 ov, 1984 Syventävät opinnot kasvatustieteessä 71 ov, 1996 Konsultatiiviset työtavat ja tutkiva ote ohjausprosessin kehittämisessä 2,5 ov, 1999 Konsultatiiviset työtavat ja henkilökohtaisen ohjausprosessin kehittäminen 2,5 ov, 1998 Tietover...
Heikka, Juhani
Pko, 1978, FM, 2015 Koulu- ja oppimisympäristön suunnitteluprosessin tukipalvelu Työpajatoiminta Käyttäjiltä kootun tiedon yhteenvedot suunnitteluryhmän käyttöön Koulurakennusten käyttäjäkokemusten kartoitus Kiinnostuksen kohde myös uudenlainen, kestävän kehityksen mukainen koulukonsepti.
Heimonen, Ari
FT, 1997, matematiikka Aineenopettajakoulutus Kasvatustieteen cl Teoreettisen filofofian laudatur MATEMATIIKKA -Lukuteoria, erityisesti irrationaalilukujen teoria, diofanttinen approksimointi ja Diofantoksen yhtälöt -Matematiikan historia FILOSOFIA -Fenomenologia, erityisesti Edmund Husserlin filosofia -Logiikka -Tietoteoria ja tieteen filosofia ATK-TAI...
Heino Heli
FM 1988, germaaninen ja pohjoismainen filologia Saksan kielen opetus peruskoulussa (vl 3-9) ja lukiossa, Kielisalkku, Unesco-koulu toiminta, Ystävyyskoulutoiminta, eTwinning-kokeilu menossa
Helasvuo Mikko,
arkkitehti, TKK 1993, oppilaitosrakentaminen, koulurakennusten suunnittelu, rakenteiden ja tilojen turvallisuus
Hellevi Kupila
FL, 1991 Kiinnostaa *matematiikka *opetusharjoittelun kaikenpuolinen kehittäminen *oppilaan tukemiseen liittyvä toiminta
Hieta, Pasi
FM 1997 Opetushallinnon tutkinto 2000 ym. 1. Opetusharjoittelun ohjaajakoulutus: Suunnittelijana ja koulutuksen järjestäjän eNorssin ohjaajakoulutustyöryhmässä 2004- 2. Aktiivinen kansalaisuus, julkiset esitykset ja tilaisuuksien järjestäminen: - 1.3.2005 ONK Oppilaskuntatoiminta – käytännön esimerkki osallistumisesta. Puheenvuoro Nuoret ja vaikuttamine...
Honkanen, Jari
FM, 1988 - historia ja yhteiskuntaoppi - tieto- ja viestintäteknologia (tvt) opetuskäytössä (toiminut Suoti 5ov ja Koutek 15 ov -kouluttajana) - etä- ja monimuoto-opetus - historian ainedidaktiikka - kansainväliset kokeilut tvt:n opetuskäytön kehittämisessä
Huhtala Marjatta
RI, 1976 Oppilaitosrakentamisen valtionavustusasiat
Hukkanen, Maria
KM 1999, 2005 Käsityötieteen laudatur, 2011 Opetushallinto & oppilaitosjohtaminen, 1998 Vuoden musiikki- ja taideopinnot, Australia, Musiikkikasvatus, Suomalainen Orff -pedagogiikka, TVT ja koulun kokonaisvaltainen kehittämistyö
Huttula, Tea Maarit
KM 1993 Laaja-alainen Eo 1997 Kasvatuspsykologian syventäviä opintoja laaja-alainen erityisopetus, opetuksen eriyttäminen ja yksilöllistäminen
Ijäs Eero Tapani
FM, 1982 Fysiikka, tietotekniikka. Fysiikan demonstraatiokoulutus
Junes, Eeva Marianna
PkO, 1977 KK, 1982 Opetusharjoittelun kehittäminen, kulttuuri- ja taidekasvatus erityisesti kirjallisuus ja teatteri-ilmaisu, Unesco-koulutoiminnan ja kansainvälisyyskasvatuksen kehittäminen sekä Filosofiaa lasten kanssa-toiminta, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminta
Kaikkonen, Sisko Marjatta
PkO 1974: Oulun yliopisto FM 1976: Oulun yliopisto KL 1987: Oulun yliopisto KT, 2000: Lapin yliopisto Yhdysluokkaoppimisen ja -opetuksen kehittäminen Integraatio ja eheyttäminen oppimisessa ja opetuksessa Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys Terveyskasvatus Ympäristötiede, biologia ja maantiede kokonaisvaltaisessa oppimisessa
Kangas, Vuokko Helena
FK 1981, matematiikan aineenopettajan kasvatustieteen opinnot 1982, LO, KM 1991, Matematiikka ja luonnontieteet, Sosiaalinen media oppimisessa, IT-työkaluna oppimisen apuna, Tutkiva oppiminen, Yhteistoiminnallinen oppiminen. Kuvataide
Karhumaa Kirsti Inkeri
PkO, 1978, KM, 1987 Luokanlehtori. Kiinnostuksen kohteita kuorotoiminta, musiikki, uskonto, kansainvälisyys ja yhteys seurakuntaan.
Kemppainen Esko Kalevi
FM, 1982 Kasvatustieteen pedagogiset opinnot, 1983 Ulkokoulupedagogiikka Geomorfologia Viro, Unkari ja Välimerenalue Kaupunkiluonto Kestävä kehitys
Kemppainen Lasse
FL 1997, lisensiaatin työ kuvallisten viestien kirjallisesta tulkitsemisesta. Erityisalueeni on kirjoittamisen opettaminen ja arviointi. Toimin opetustyön lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan äidinkielen sensorina, ja sen myötä kirjoittamisen arviointi on asiantuntija-aluettani.
Keune, Anna
MA New Media, 2010 Interaction design, designing digital tools for learning, participatory design with children, visualization
Kiarii Ngua
Master in social science - human computer interaction User engagement Gamification Democratic education User experience design Resource based economy
Kiiveri-Raappana, Riikka Anu Helena
KM 1995, pääaineena kotitalous ja englanti Käsityön cum laude 2003 Terveystiedon cum laude 2006 Kouluhallinnon tutkinto * Kotitalous * Terveystieto
Kiviharju, Jani
FM, 2005 Tietotekniikan perustaitojen ja sosiaalisen ja yhteisöllisen median opetuskäytön täydennyskouluttaja. Kiinnostuksen kohteena erilaiset verkko-opiskeluympäristöt ja wikit.
Kontturi, Heikki
KM, 1995 Opettajan kouluttajan PD 60 op, 2000 Internet learning environment 30 op, 2000 eMBA opinnot 90 op, 2005 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Itsesäätöinen oppiminen (SRL)
Koskinen, Minna
KM, 2008 Kiinnostuksen kohteenani ja erityisalueenani on erilaisten verkkotyövälineiden ja -palvelujen hyödyntäminen opetuksen, opiskelun ja oppimisen tukena sekä etä- että lähiopetuksessa. Itselle mieluisinta aluetta ovat verkkototeutusten pedagoginen ja tekninen suunnittelu, opetuksen tvt-ratkaisujen kehittäminen sekä näiden teemojen kouluttaminen....
Kumpulainen, Eija Elisa
FK 1992 Matematiikan opetusmenetelmät ja arviointi. Opetussuunitelmat perusasteella.
Kurttila, Pasi
KM 1998, Lapin yliopisto 1. Ohjaajakoulutus - eNorssin ohjaajakoulutustiimi 2001- - eNorssin ohjaajakoulutuksen koordinointi 2004-07 (suunnittelu ja toteutus) - eNorssin ohjaajakouluttajakoulutuksen koordinointi 2008-09 (suunnittelu ja toteutus) - eNorssin ohjaajakoulutuspalveluiden koordinointi 2009-
Kurttila, Pasi
KM 1998, Lapin yliopisto 1. Ohjaajakoulutus - eNorssin ohjaajakoulutustiimi 2001- - eNorssin ohjaajakoulutuksen koordinointi 2004-07 (suunnittelu ja toteutus) - eNorssin ohjaajakouluttajakoulutuksen koordinointi 2008-09 (suunnittelu ja toteutus) - eNorssin ohjaajakoulutuspalveluiden koordinointi 2009-2012 2. Oppimaisema-ajattelu ja sen kehittämin...
Kärki, Juhani
Kasvatustieteen maisteri, LO (2001) Mobiilioppimisen mahdollisuudet oppimisympäristön kehittämisessä, Mobiilioppiminen, Älykäs teknologia oppimisympäristön kehittämisessä.
Kärki, Juhani
Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja Olen innokas digioppimisen ja oppimisympäristöjen käyttömahdollisuuksien kehittäjä ja ideoija.
Laakkonen, Sanna
Taiteen maisteri, uusi media Graafinen suunnittelu, informaatiografiikka, mediakonseptit, käyttöliittymäsuunnittelu, multimodaaliset ympäristöt, graafinen suunnittelu, käyttöliittymä
Laitinen, Outi
KM, 1996 Perusopetukseen valmistava opetus, eri kieli-ja kulttuuriryhmien opetus, kielitietoinen koulu, maahanmuuttajataustainen oppilas opetusryhmässäni, maahanmuuttajaopetukseen liittyvä lainsäädäntö
Lang Markku
Oulun yliopisto KM, 1990 Lapin yliopisto TaM, 2003 sivuaineopintoja mm. Taidehistoria, Erityspedagogiikka ja Koulutusteknologia Oppimaisemallinen kehittäminen http://Oppimaiseman tutkiminen (oppimaisema.fi, http://itec.eun.org/) Toimintakulttuurin kehittäminen (http://fcl.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=a094b0fc-2c44-4a86-a9c9-5c9075a69aba&...
Lapinoja, Kari Pekka
FM 1985; KM 1994; KT 2006; opettajankouluttajan PD 2000 Aristoteleen ja yleensäkin teleologinen filosofia Konstruktivismin vastustus ja behaviorismin kannatus Opettajan asema ja autonomia Opettaja postmodernissa maailmassa Täydennyskoulutus osallistujana mm. Opettajankouluttajan ammatillinen erikoistumisohjelma 60 ov. 1998-2000 Monimuoto-opetus opetta...
Lappi, Timo Yrjö
FM 1973, matematiikka, kasvatustiede Johtava rehtori, strateginen suunnittelu, harjoittelukoulujen aseman turvaaminen, johtajuus, opettajankoulutus, harjoittelukoulun rooli tutkimuskouluna, talous- ja henkilöstöhallinto, yleishallinto, yhteistyöasiat, koulun kehittäminen
Laru, Jari
KM, 2003, teknologiapainotteinen LO-opettajankoulutus KT, 2012, opiskelun tukeminen yhteisöllisten skriptien ja mobiililaitteiden avulla (scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices) Tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja oppimiskäyttöön liittyvät teemat: - Teknologiatuettu oppiminen (technology-enhanced learning) ...
Lehtinen-Itälä, Katrimaija
FM 1985, pääaine yleinen historia. Sivuaineet: aate- ja oppihistoria cl, yhteiskuntatiede cl, suomen kieli cl, yleinen arkeologia cl, kasvatustiede cl, kirjallisuus a, taidehistoria 20 ov, sosiologia a, valtio-oppi a. Jatko-opinnot meneillään historiasta Itä-Suomen yliopiston Joensuun yksikköön. Pitemmät koulutukset: yhteiskuntaopin opettamisen teorioita...
Lehtovaara, Katri
FM 2001 Helsingin yliopisto, pääaine suomen kieli, sivuaineet kotimainen kirjallisuus ja aineenopettajan opinnot, mediakasvatuksen erikoistumisopinnot, opetushallinnon tutkinto. Koulun toimintakulttuurin, monipuolisten oppimisympäristöjen ja oppimisen eheyttämisen kehittäminen. Opetussuunnitelmatyö omassa kunnassa.
Lindh, Anja Elina
KM, 1978 Oulun yliopisto KL 1996 Oulun yliopisto FM, 2007 Oulun yliopisto Kiinnostuksen ja tutkimuskohteita lastenkirjallisuus ja sen opettaminen, kulttuurikasvatus ja ympäristökasvatus.
Lounaskorpi, Petri
Luokanopettaja KM1984, 20 vuotta luokassa ja kunnan tivi vastaavana, 8 vuotta Jyväskylän yliopistossa tutkijana ja projektipäällikkönä. Nyt projektiasiantuntijana esim. OPH:n koordinaatiohanke OVI http://peda.net/polku/ovi Opettajien täydennyskouluttajana vuodesta 1990 -> ÄLYTAULUN (-tykin) interaktiivinen käyttöä osana opetusta ja oppimista. TABLE...
Lumme, Minna
Tohtoriopiskelija Aalto yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. KM 1995. Väitöskirjan aihe 'Co-designing spaces for school well-being'. Palvelumuotoilu. Osallistumisen uudet käytännöt koulussa. Yhteissuunnittelu. Oppimisympäristön hyvinvointia vahvistavat elementit. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Esteetön oppimisympärist...
Manninen, Marjaana
KM, Ktao, 1990 Kotitalouden ja kouluruokailun kehittäminen ja oppimisympäristöt, kuluttajakasvatus, yleissivistävä koulutus ja opetussuunnitelman kehittäminen.
Marjakangas, Merja Kristiina
Ulkomaankauppamerkonomi, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, 1993 HuK, pohjoismainen filologia, Oulun yliopisto, 2002 FM, pohjoismainen filologia, Oulun yliopisto, 2004 (englantilainen filologia, suomen kieli, sosiologia, kasvatustiede) Ruotsin ja englannin kielen opetus yläkoulussa ja lukiossa Virkamiesruotsin tutkintoon valmentava opetus Liike-elämässä vaa...
Matti Mikkonen
KM, AMK medianomi OAMK 2012, äänisuunnittelija "sound designer". Luokanopettaja Oulun normaalikoulu, Koskela. Äänentoisto, studiotekniikka, bändisoitto, sähköiset instrumentit, äänisuunnittelu.
Miettinen, Kirsi
KM, 1986 TVT:n käyttö opetuksessa
Mikko Jordman
KM, Oppilaitosjohdon kouluttaja, Koulurakentaminen, kahden yhtenäiskoulun rakennuttaminen Sosiaaliset ja verkko-oppimisympäristöt, ubiikkioppiminen Medialaitteet oppimiskäytössä
Minna Rovio
KM, kasvatus-/käsityötiede, erityispedagogiikka Oppimisympäristöt, erityinen tuki, vuorovaikutus, muutosjohtaminen, uudet pedagogiset menetelmät.
Mustikka Jarmo Juhani
Luo KM Teknisen työn aineenop Tekninen työ ja teknologiakasvatus Olen toiminut luokanopettajan n. 15v. Sen jälkeen teknisen työn aineenopettajana Kellon yläasteella ja viimeiset 10 vuotta Norssin palveluksessa. Kiinnostuksen kohteena tietenkin oman aineen kehittäminen. Lisäksi on tullut touhuiltua koulumme oppimisympäristötiimissä kehittämässä oppimisym...
Myllyviita, Ari
FM, yhteisöpedagogi (AMK), sertifioitu TIETY-kouluttaja Tvt
Nyyssönen Kimmo
KM, 1996 TVT:n opetuskäyttö, verkko-oppimisympäristöt, sosiaalinen media oppimisessa, sulautuva oppiminen
Orpana Nina
KM 1997 Oulun yliopisto, liikunnan sivuaineopinnot. 2001 tekstiilityön aineenopettajan pätevyys Helsingin yliopisto. Opetushallinnon tutkinto 2006. Liikunta ja tekstiilityö. TVT ja koulun kokonaisvaltainen kehittäminen.
Paasi, Eija
FM, 1982 pääaineena maantiede, opetusaineet: maantiede ja biologia, muut sivuaineet: kasvatustiede, erityispedagogiikka, psykologia, tilastotiede *Kestävä kehitys, jätehuolto koulussa*
Pekkala, Erkki Olavi
KM Fysiikan ja kemian opetus luokilla 5-6
Pirkkalainen, Henri Juhani
ylioppilas, 2002 Konneveden lukio KM, 2010 Jyväskylän yliopisto projektitutkija (2009-) / tohtorikoulutettava (2010-) Jyväskylän yliopistossa. Avoimet oppimateriaalit - koordinaattorina Openscout-projektissa. Mukana myös Tel-Map ja ODS - EU-rahoitteisissa hankkeissa. Väitöksen aiheena Sosiaalinen Media organisaatioiden tietämyksenhallinnassa.
Pärssinen Helka
lastentarhanopettaja, kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja, webdesigner, sosiaalisen median kouluttaja Sosiaalisen median kouluttaminen varhaiskasvattajille, webjulkaisujen ja oppimisympäristöjen suunnittelu ja koodaaminen
Rajala Mikko
Tekniikan tohtori, Filosofian lisensiaatti (sov. matem.) ammattikorkakoulun opettajan pedag. pätevyys) Yrittäjyyskasvatus, kouluttajana toimiminen
Rantala-Räsänen Marjatta
KM Laaja-alainen erityisopeus, opetuksen yksilöllistäminen
Rauhala Johanna
KK,luokanopettaja, koulun ekotukihenkilö Luonto, kierrätys, ekokasvatus
Rimpelä
Kasvatustieteen lisensiaatti Elämänkaariset palvelut Oppimisympäristöt Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kustannustehokas järjestäminen
Ruikka, Mika
KM, 1998 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa. Palvelinylläpito (Linux), virtuaalipalvelimet (QEMU), verkonvalvonta (SNMP, MRTG), ohjelmointi (PERL, HTML), tuki Kouluhallinto-ohjelmat, lukujärjestysten teko ym.
Ruikka, Mika
KM, 1998 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Web-palveluiden kehitys Palvelimet, verkot, työasemat, tabletit ym. Tietoturva
Sanna Kaijalainen
KM 2007 Future Classroom Ambassador 2015-
Savolainen, Jussi
DI, Rakennustuotanto ja -talous 2008 Käyttäjien tuottaman tiedon hallinta - Kustannustiedon hallinta - Yhteiskehittämisen tuottaman tiedon hallinta - Suunnitteluprosessin organisoiminen tietoja jalostavaksi ja säilyttäväksi Suunnittelun ohjaaminen rakennushankkeissa - aiheesta luennoiminen TTY:llä - Suunnittelunohjaajana toimiminen erilaisissa r...
Sipilä, Raini
KM, Helsingin Yliopisto 1994 Musiikin ja kuvataiteen sivuaineopinnot, äidinkielen ja kirjallisuuden perusopetuksen opettajan pätevyys, Helsingin yliopisto 2007. Kiinnostuksen kohteet musiikki, kuvataide, kirjallisuus, draamakasvatus, kulttuurikasvatus, teatteri, teknologiakasvatus ja kansainvälinen toiminta (Comenius-projekti, eTwinning, Global Educatio...
Sirén, Mervi
KM 1985, MO 1991 Kuuntelukasvatuksen metodien kehittäminen musiikinopetuksessa, opetusharjoittelun ohjaus
Sivonen-Sankala, Virpi Sisko Helena
FK Oulun yliopisto, 1983 Opetusharjoittelu englannin kielessä 1980 - 1981 Englannin ja ranskan kielen opettaja sekä perusasteella että lukiossa Oulun normaalikoulussa alkaen vuodesta 1981 ja edelleen, sekä vuoden ajan Kiimingin yläasteella ja lukiossa v. 1985 - 1986. Opetusharjoittelun ohjaajana koko normaalikoulussa työskentelyn ajan. Kiinnostuksen ...
Sivula, Veikko Ilmari
Pko, 1972, EO, 1975, KM, 1985 Lukemaan- ja kirjoittamaanopetus
Tanner, Aleksi
KM, 2013 Liikunta, aineopinnot 60op, 2010 Future Classroom Ambassador 2015-
Tant Gredelin kommer från biblioteket och berättar sagor för barnen
Dressinen förskola samarbetar med Bennäs skola, Forsby skola, Sundby skola och Östensö skola. Från kommunens bibliotek kommer tant Gredelin och berättar sagor för barnen. I samarbete med grannkommunerna, Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och Villa Elba ordnas fortbildning i utomhuspedagogik på Dr...
Tapaninen, Reino
Arkkitehti, 1980 (TTKK) Kouluarkkitehtuuri, oppimisympäristöjen kehittäminen, kouluverkko- ja toimitilaselvitykset, koulurakentamiseen liittyvä luennointi ja koulutus.
Tikkanen, Eija
FM 2007, Aate- ja oppihistoria, Hum.kandi 2007, kasvatustieteen aineopinnot 2007, Kotitalouspalvelujen koulutus 1999, Ravintola-alan pl. 1985 Historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja, toiminut myös kotitalousopettajana. Ravintola-alan kouluttaja - banketti-, sali- ja vatitarjoilijan täynennyskouluttaja 2008.
Timonen, Päivi
FM 2008, Itä-Suomen yliopisto. Pääaine kirjallisuus, sivuaineet suomen kieli ja aineenopettajan opinnot. Oppimisen eheyttämisen kehittäminen.
Toikkanen, Tarmo
PsM, 2006 Olen kokenut opettajien kouluttaja ja viime vuodet olen keskittynyt kahteen teemaan: osallistavaan muotoiluun ja Edukata-menetelmään, sekä tekijänoikeuksiin ja avoimiin sisältöihin.
Turpeinen Juha-Matti
Km 1995 Tvt, tn, yrittäjyyskasvatus
Turpeinen Juha-Matti
KM Tulevaisuuden työelämä taidot, yrittäjyyskasvatus, tekninen työ, tieto- ja viestintä tekniikka, opettajankoulutus
Törmi, Anu Aulikki
KM 1997 (sekä kasvatustieteen että kasvatuspsykologian laudatur opinnot), Luokanopettajan pätevyys 1999, Opinto-ohjaajan pätevyys 2006 Opinto-ohjaaja (sekä perusaste että lukio) Kasvatustiede, psykologia Ohjausjärjestelmän kehittäminen Oppilaan/Opiskelijan tukitoimien kehittäminen
Vartiainen Katrina
KT, 2011 FM, 1991 (germaaninen filologia) vieraan kielen opettaminen, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen vieraan kielen opetuksessa, aineenopettajankoulutuksen haasteet, harjoittelun ohjaajien koulutus
Vaskuri, Juhani
FL, 1983. Opetushallinnon tutkinto, Opetushallitus, 2004. Kemian ja fysiikan opetusmenetelmät ja arviointi. Lukion opetussuunnitelma.
Veteläinen Markku
KM, 1984, Koulun johtaminen 20 ov, OPS-ohjaaja koulutus, Verso-koulutus, Yhteistoiminnallinan johtaminen kouluttaja koulutus 8 op (menossa) Opetusharjoittelun ohjaaminen, Opetussuunnitelman laatiminen ja kehittäminen, Filosofiaa lapsille, Kuvataide, Liikunta
Vuopala, Essi
KM, 2001, kasvatustieteen koulutusohjelma, pääaineena kasvatuspsykologia, aineenopettajan pätevyys LO, 2009, luokanopettajan kelpoisuuteen oikeuttavat opinnot KT, 2013, väitöstyön otsikkona 'Onnistuneen yhteisöllisen verkko-oppimisen edellytykset - näkökulmina yliopisto-opiskelijoiden kokemukset ja verkkovuorovaikutus' Erityisosaaminen ja tutk...
Vuori, Ilkka
TM, 2006 Future Classroom Lab, ITEC, Edukata, FCN, Future Classroom Ambassador, iPad, SMART Technologies, Kuuma-kuntien tvt-lähikoulutusagentti
Wahlstein, Pauliina
KM, 1996 Helsingin yliopisto, sivuaineet suomi 2 kielenä, liikunta, alkuopetus, EO 2005, Helsingin yliopisto. TVT, opetusteknologian kehittäminen, opetussuunntelmatyö omassa kaupungissa, oppilaiden hyvinvointi.
Westerlund, Paula
Musiikin lisensiaatti 1994, Sibelius-Akatemia, Musiikin kandidaatti 1988, Sibelius-Akatemia, Huk 1978, Helsingin yliopisto Musiikinopettaja 1975, Sibelius-Akatemia, Koulujen musiikinopetus perusaste 7-9 ja lukio, musiikin opetusharjoittelun ohjaus, äänenkäyttö, yhtyelaulu, kuoro, kuoronjohto, poikakuorot
Ylinampa Timo Mikael
FK, FM 1980, ruotsin ja englannin kielen lehtori. Kieltenopettajana yläasteella Kemissä ja Kempeleessä, lukiossa Muhoksella. Kieltenopettajana ja opetusharjoittelun ohjaajana Oulun normaalikoulun yläasteella ja lukiossa 1983-1992 ja 1995- edelleen. Erityisalueena kielten oppimateriaalit verkossa, kieltenopetusohjelmat ja tietokoneavusteinen kieltenopetu...
Ylöniemi,Terhi Hannele
KM 1992,pääaine kotitalous Kasvatustiede cum laude 1995 Monikulttuurisuus 20,5 ov 1998 Terveystiedon cum laude 2006 Oppilaitosjohdon koulutus 1.(8op) 2008 Rehtoreiden työhyvinvointi tulevaisuuden koulussa (8op) 2008 Johtaminen ja opetushallinto (25op)2010 Maahanmuuttajaopetuksen rakenteet ja järjestelyt(3op)2010 Pro rexi-koulutus ( 2013) Kehittyvä reht...

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •