Kirjaudu sisään - Unohditko salasanasi?
SeminaaritEKSKURSIOTAsiantuntijarekisteriOPEAKATEMIA

Seminaarit ja konferenssit

 
Vapaasanahaku
Ajankohta  
-  


 • Koulutus:Digioppimisen areena
  Paikka: Messukeskus, Messuaukio 1 00521 Helsinki
  Aika: 7.12.2017 08:00
  Kuvaus: Lisätä laaja-alaisesti osallistujien pedagogista tieto- ja viestintäteknologiaosaamista. Tarjota osallistujille mahdollisuus nähdä ja kokeilla erilaisia tvt:n opetuskäyttöön kehitettyjä menetelmiä, työtapoja, laitteita, sovelluksia ja oppimateriaaleja. Levittää tietoa kehitetyistä tvt-ratkaisuista sekä luoda foorumi, joka kannustaa verkostoitumaan ja jakamaan ideoita.
  https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1944
 • Koulutus:Hva er god kvalitet på fysisk læringsmiljø? - Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 2017
  Paikka: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim
  Aika: 25.10.2017 09:00
  Kuvaus: Utdanningsdirektoratet har gleden av å invitere til den femtende nasjonale konferansen i regi av rådgivingstjenesten for fysisk læringsmiljø. Konferansen er et viktig møtepunkt for alle som er interesserte i utvikling av gode barnehage- og skoleanlegg, og et sted hvor det er mulig å få nye impulser og knytte faglige kontakter. Konferansen retter seg mot barnehageeiere, skoleeiere, forvaltere, ledere, brukere og planleggere.

  Tittelen på årets konferanse stiller spørsmålet «Hva er god kvalitet på fysisk læringsmiljø?».

  Opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til et godt fysisk læringsmiljø. Barnehageloven slår fast at barnehagen skal ha lokaler og uteområder som er egnet for formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid, med mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser. Et godt fysisk læringsmiljø bestemmes av mange forhold, som uteanlegg, læringsarenaer, energi og miljøforhold, inneklima, lyd- og lysforhold med mer. Gode sammenhenger mellom pedagogiske plattformer, undervisningsformer og det fysiske læringsmiljøet, er av stor betydning for læring. Brukermedvirkning ved planlegging og rehabilitering av nye og eksisterende barnehager og skoler er dermed et sentralt virkemiddel for å lykkes med utforming og utvikling av gode anlegg. Årets konferanse vil berøre flere av disse temaene.

  På formiddagen dag 1 vil det etter åpning av konferansen være plenumsforedrag. På ettermiddagen dag 1 gjennomføres det befaringer av flere skoler og barnehager i Trondheim. Her vil det bli rikelig med tid til å kunne stille spørsmål og drøfte ulike løsninger.

  På formiddagen dag 2 blir det parallelle sesjoner frem til lunsj, og dagen avsluttes med plenumsforedrag.
 • Koulutus:Framtidens skol- och förskolemiljöer 2017
  Paikka: PIPERSKA MUREN, STOCKHOLM
  Aika: 18.10.2017 09:30
  Kuvaus: Framtidens skol- och förskolemiljöer 2017
  - Strategisk planering av hållbara skol- och förskolemiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan

  Flexibla och långsiktigt hållbara skolmiljöer är i fokus! Behovet av att använda skolans lokaler även efter skoltid har ökat och det byggs fler multibyggnader som samnyttjas av flera verksamheter. Skollokalerna ska vara praktiska och kostnadseffektiva och vara arkitektoriskt tilltalande som gör att elever och lärare trivs.

  Framförallt måste skollokalerna och utemiljön vara trygg, hälsofrämjande och anpassad till modern pedagogik och arbetssätt i skolan.

  På konferensen ”Framtidens skol- och förskolemiljöer” får du ökade kunskaper om strategisk lokalförsörjning och kapacitetsplanering samt chans till fördjupning inom planering av framtidens lärmiljöer baserat på beprövad erfarenhet och läroplanens mål.

  Ur innehållet
  •Framtidens skol- och förskolemiljöer – hur svara upp mot behoven?
  •Prognostisering, kapacitetsplanering och att skapa flexibla lösningar
  •Framtidens lärmiljöer – arkitektur, möblering och inredning för ökat lärande och hälsa
  •Planering i tidiga skeden – att lägga grunden för en lyckad byggnation
  •Att lyckas med samnyttjande och kvalitativa miljöer för flera verksamheter
 • Koulutus:OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017
  Paikka: Helsinki, GRAND MARINA
  Aika: 3.5.2017 08:00
  Kuvaus: Tavoitteena on jakaa tietoa ja ideoita koulutilojen ja oppimisympäristöjen suunnitteluun ja niiden uudistamiseen uusien opetussuunnitelmien perusteiden, uudistuvan toimintakulttuurin ja koulun uudistuvien työtapojen näkökulmasta.


  Kohderyhmä: Koulurakennuksia ja oppimisympäristöjä suunnittelevat arkkitehdit ja muut suunnittelijat, opettajat, rehtorit, kuntien tilatoimen ja sivistystoimen virkamiehet sekä päätöksentekijät
 • Koulutus:Koulun päivitys - oppimisteknologia koulun arjessa
  Paikka: Sokos Hotel Vaakuna, Kallela Pori
  Aika: 18.7.2014 12:00
  Kuvaus: Opetus- ja kulttuuriministeriön minimessuilla esitellään oppimisteknologiaa ja sen hyödyntämistä kouluissa. Oppimisympäristöjä ja oppimispelejä esittelevät muun muassa Skillpixels, Unelmakoulu Kauniaisista, Pelikoulu, Rovio ja Sanoma Pro. Mukana on myös tutkimuksen näkökulma. Lisäksi esillä ovat Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelma sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Tulevaisuuden peruskoulu -hanke ja Koulutuksen pilviväylä -projekti.
  Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru on mukana minimessuilla noin klo 13.15–13.45.
  Tule tutustumaan oppimisteknologian edelläkävijöihin. Yhdistä minimessukäyntiisi Suomi Areenan paneelikeskustelu ”Refreshing the school and education – Sharing best practices and reforming education” klo 12.15–13:30 http://suomiareena.fi/ohjelma/. Paneelikeskustelussa ovat mukana opetusministeri Kiuru, Viron opetusministeri Ossinovski Jevgeni ja muita kansainvälisiä vieraita. Keskusteluaiheena on koulutuksen uudistaminen meillä ja muualla. Paneelikeskustelu on englanninkielinen.
  Lisätietoja myös verkkosivuilta:
  • SkillPixels: http://www.skillpixels.com/
  • Unelmakoulu: https://www.dreamschool.fi/
  • Pelikoulu: http://gamestoschools.com/
  • Tulevaisuuden koulu NYT – Kaarinan tablet-hanke:
  www-osoite: www.kaarina.fi/tablet
  • Sanoma Pro: https://sanomapro.fi/
  • Rovio: http://www.rovio.com/en/our-work/learning
  • Oppimisratkaisut / Learning Solutions Programme (Tekes):
  http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/oppimisratkaisut/
  • Tulevaisuuden peruskoulu (OKM): http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/
  koulutuspolitiikka/Hankkeet/tulevaisuuden_peruskoulu/
  • Koulutuksen pilviväylä (OKM): http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/
  pilvivayla/
 • Koulutus:FRAMTIDENS LÄRANDE - HÄR OCH NU
  Paikka: Stockholm Waterfront
  Aika: 15.5.2013 00:00
  Kuvaus: Framtidens lärande – här och nu!, 15- 17 maj 2013 på Stockholm Waterfront. Framtidens lärande är den nationella mötesplatsen för beslutsfattare och drivande skolledare och pedagoger kring skolutveckling med stöd av digitala verktyg, medier och samarbetsformer. Här möts skolor, myndigheter, forskare och leverantörer. Hitta dina inspirationskällor och utvecklas gemensamt!

  “Framtidens lärande – massor av inspiration, bra och givande möten”
  ”Verkligen en plats för dialog, för gemensam kunskapsbildning”
  “Med ökade krav på skolan behöver vi bli ännu bättre på att 
utnyttja moderna verktyg för att nå målen”

  Framtidens lärande förnyas ständigt – nu för femte året. FL2013 byggs upp kring fyra större teman och genomförs tillsammans med många skolor, kommuner och andra aktörer. Dessa teman bildar tillsammans spjutspetsen för digital skolutveckling idag:

  TEMA: pedagogik, lärande och arbetssätt. Inspiration med Guldäpplets finalister – allt ifrån "skriva sig till läsning" till "flipped classroom"
  TEMA: digitalt innehåll, läromedel, bibliotek, öppna resurser och kommersiella, pedagogers eget skapande och delande
  TEMA: fysiska lärmiljöer med flexibilitet och långsiktig hållbarhet
  TEMA: kommunal strategi och ledarskap för skolutveckling – hur vi säkrar infrastruktur genom fokus på egen kunskapsbildning och kompetens i dialog med forskning

  Ge din skola en beredskap för framtiden. Åk som team och bygg era egna program. Hitta inspirationskällor, bli utmanad och utvecklas gemensamt!

  Huvudkonferensen äger rum 16-17 maj. Dagen innan, 15 maj, blir det en fördag med spännande seminarier och workshops! Konferensavgiften är 3950 kr fram till 31 januari.

  Passa på och anmäl dig nu om du vill ha fakturan i år!
 • Koulutus:OHJAAJUUS JA MUUTTUVA OPPIMAISEMA
  Paikka: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta Educarium, luentosali Edu2.
  Aika: 24.4.2013 09:00
  Kuvaus: Onnistunut ohjaussuhde rakentuu vahvasti ohjaajan ja ohjattavan välisen vuorovaikutuksen varaan. Ohjauksen toteutuksen monimuotoistuminen mm. erilaisten verkossa tapahtuvien ohjaustapahtumien myötä asettaa ohjaajan vuorovaikutustaidoille uusia haasteita.

  eNorssi järjestää Ohjaajuus ja muuttuva oppimaisema -seminaarin, jonka tavoitteena on tarkastella ohjaajan ja ohjattavan vuorovaikutussuhdetta sekä sen rakentumista fyysisissä ja virtuaalisissa ohjausympäristöissä.

  Seminaarin kohdeyleisö: Normaalikoulujen, kenttäkoulujen sekä opettajankoulutuslaitosten ohjaavat opettaja
 • Koulutus:MUUTTUVA KOULU- SEMINAARI
  Paikka: Metsokankaan koulu, Oulu
  Aika: 4.4.2013 09:00
  Kuvaus: What is hot and what is not? Tule päivittämään tietosi viimeisistä opetuksen tuulista Ouluun Metsokankaan kouluun 4–5.4.2013. Tilaisuuteen odotetaan kolmeasataa opetuksen ammattilaista, niin opettajia, johtajia kuin päättäjiä.
 • Koulutus:INNOSTAVA OPPIMAISEMA- SEMINAARI
  Paikka: Joensuu
  Aika: 12.3.2013 00:00
  Kuvaus: Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen pedagogit ja arkkitehdit ovat yhdessä tutkineet ja kehittäneet muuttuvan oppimaiseman tila- ja toimintakokonaisuuksia vastaamaan paremmin käsitystä kehittyvästä koulusta. Tulokset ovat kannustavia.

  Nyt uudet innostuneet askeleet suuntaavat myös rohkeasti perusasteelta ja lukiosta kohti varhaiskasvatuksen oppimaisemaan. Opetuksesta ja oppimisesta voi inspiroitua yhä uudelleen. Oppiminen saa myös olla hauskaa, ja sen sosiaalinen ja virtuaalinen ulottuvuus ovat tämän päivän välineillä yhä paremmin toteutettavissa.

  Koulutusala: Kasvatustieteellinen

  Kohderyhmä: Opetus-, kasvatus-, kulttuuri- ja taidealan toimijat, julkisen sektorin organisaatiot, luovat alat, kolmas sektori ja kaikki aiheesta kiinnostuneet

  Ilmoittautuminen: 22.1.2013 - 1.3.2013

  HINTA: Maksuton. Osallistuja vastaa itse mahdollisista majoitus-, matka- ja ruokailukustannukset. (OPH:n rahoittaman Muuttuva oppimaisena hankkeen seminaari)

  Paikkakunta, jossa järjestetään: Joensuu

  Koulutuspaikka:

  12.3.2013, Tiedepuisto, Länsikatu 15, Louhela -sali
  13.3.2013, Itä-Suomen yliopisto, Yliopistokatu 4, Carelia, Auditorio C2
 • Koulutus:MUUTTUVA OPPIMAISEMA - TULEVAISUUDEN KOULUN HORISONTTI 2
  Paikka: Oulun yliopisto, Saalastin sali
  Aika: 26.9.2012 09:00
  Kuvaus: Seminaari oli toinen osa Muuttuva oppimaisema - tulevaisuuden koulun horisontti -seminaarisarjaa. Oulussa järjestetty seminaari oli kaksipäiväinen ja kaikille avoin seminaari, jonka aiheena oli oppimisympäristöjen erilaisten vuorovaikutussuhteiden muodostama oppimaisema.
 • Koulutus:OPETTAJUUS JA MUUTTUVA OPPIMAISEMA- SEMINAARI
  Paikka: Oulun yliopiston Saalastin sali
  Aika: 28.3.2012 09:00
  Kuvaus: Suomen harjoittelukoulujen yhteisyöverkosto eNorssi, Oulun yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta ja Oulun kaupunki järjestivät 28.-29.3.2012 Oulussa kaksipäiväisen seminaarin Opettajuus ja muuttuva oppimaisema.

  Kyseessä oli nelipäiväisen OPH:n rahoittaman seminaarisarjan Opettaminen ja ohjaaminen tietoyhteiskunnassa avaus. Seminaarisarjassa pureudutaan lujasti hahmoteltavissa olevan lähitulevaisuuden tarpeiden, mahdollisuuksien ja haasteiden maailmaan opettajuuden ja ohjaajuuden näkökulmasta asiantuntijaluentojen sekä erityyppisen seminaarityöskentelyn keinoin (erilaisia ryhmätyöskentelymuotoja, Pecha Kucha –esityksiä jne.).

  Asiantuntijaluennoitsijoina seminaarissa toimivat mm. Riina Vuorikari (EUN), Pasi Sahlberg (CIMO), Kaisa Vähähyyppä (OPH), Sanna Järvelä (Oulun yliopisto), Arto Willman (Oulun kaupunki) sekä Teemu Leinonen (Aalto yliopisto).

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •   Rekisteriseloste